Zprávy HCJB 16.2.2001

 * Polský partner HCJB World Radia získal dvě vysílací licence
   (HCJB World Radio) – Po pěti letech čekání získal místní partner HCJB World Radia v Polsku licenci pro provoz křesťanské radiostanice v dalších dvou klíčových městech. Povolení pro města Gliwice a Bielsko-Biała podepsal tamní ministr telekomunikací 9. prosince 2000 a Radio CCM je obdrželo 9. února. Loni v říjnu byla přislíbena licence pro Białystok a uvažuje se o čtvrté pro Cieszyn.
    „Když licence konečně přišly, byli jsme už emocionálně úplně vyčerpaní, ale máme velikou radost, že už je ta velká překážka překonána,“ říká Henryk Król z Radia CCM. „Od začátku jsme byli přesvědčeni, že Pán chce mít v Polsku síť evangelikálních rozhlasových stanic. Jenom díky tomuto přesvědčení jsme se dokázali držet našeho původního snu.
    Stanice v obou slezských městech Glivice a Bielsko-Biała, by v závislosti na financích mohly začít vysílat v březnu, čímž by počet potenciálních posluchačů vzrostl více než trojnásobně ze stávajících 1,2 milónu na více než 3,8 miliónu. Na místě už jsou dva přenašeče a antény z projekčního střediska HCJB World Radia v Elkhartu. První stanice Radia CCM začala vysílat z Oswięcimi v červnu 1999 a další k ní přibyla v lednu 2000 v městečku Ustroń.
    „Naším posláním je vést lidi k poznání evangelia a modlit se, aby reagovali na Ducha Svatého,“ říká Król. „Jsme zaměřeni hlavně na lidi, kteří jsou duchovně lhostejní. Chceme být hlasem přítele, poskytovat místní informace, vysílat dobrou hudbu a pořady, které nabízejí osobní přístup k víře. Mezi našimi posluchači je 99 % katolíků.“
    Počítá se s tím, že se glivický vysílač stane centrálním uzlem plánované satelitní rozhlasové sítě, která zpřístupní křesťanské pořady rozhlasovým stanicím po celém Polsku. „Naším cílem je, abychom měli na každé stanici dva nebo tři pracovníky,“ uvedl Król.
    Radio CCM jedná s poskytovateli satelitního spojení v Polsku o pronájmu prostoru na satelitu, tak aby bylo možno uvést satelitní síť rádia do provozu už v březnu. „To otevře evangelikálnímu křesťanskému vysílání dveře do více než 300 000 domácností a zajistí levný zdroj pořadů pro stanice, které by chtěly používat část naší programové nabídky,“ řekl Król.
    HCJB World Radio podle něj sehrálo významnou úlohu v tom, že povzbudilo tuto křesťanskou mediální organizaci, která vznikla roku 1975 v období vlády komunistické strany, aby svou službu nahrávání a distribuce křesťanské hudby rozšířila o rozhlasové vysílání.
    „O licence jsme začali žádat v roce 1995, aniž bychom měli nejmenší představu, kde získáme potřebné prostředky,“ říká. Król se potom v Budapešti na konferenci o sdělovacích prostředcích setkal s misionářem HCJB World Radia Davidem Kealym.
    „Tehdy se nám dostalo prvního povzbuzení, a tak začalo naše zázračné partnerství s HCJB World Radiem,“ dodává. „Poskytli nám školení, semináře, konzultace, vybavení a spoustu technických a ekonomických rad – všechno, co jsme potřebovali, abychom se někam dostali. Teď se naše sny stávají skutečností!“
 
 Představitel tanzánské církve nabádá k pořádku
   (Religion Today) – Po střetech mezi policií a demonstranty, v nichž bylo mnoho lidí zraněno a několik zahynulo, volá Evangelická luteránská církev v Tanzánii (ELCT) vládu a lid Tanzánie k umírněnosti. Vedocí opoziční strana pořádala 27. ledna v Zanzibaru a Dár es Salámu demonstrace s požadavkem, aby vládnoucí strana anulovala zpochybňované výsledky loňských prezidentských voleb, vyhlásila novou ústavu a jmenovala v ostrovní i pevninské části Tanzánie nezávislé volební komise. Generální tajemník ELCT Amani Mwenegoha žádá Tanzánce, aby „zachovali jednotu, pokoj, solidaritu a stabilitu.“ Řekl, že je to možné, „pokud budeme dodržovat zákony stítu a respektovat ústavu i vládu, které byly demokraticky zvoleny. Církev se také obrací na společenství národů, aby dalo Tanzánii možnost vypořádat se s problémy, kterým právě čelí.“
    * Členové týmu projekčního centra HCJB World Radia v Elkhartu se spolu s místními církvemi, luteránským radiocentrem a Trans World Radiem podíleli na zahájení FM vysílání rozhlasových misií v tanzánských městech Arusha, Moshi a Usambara.
 
 Hinduističtí extrémisté brání menšinám získat humanitární pomoc
   (IDEA Evangelical News Agency) – Hinduističtí extremisté prý křesťanům a příslušníkům dalších náboženských menšin zabraňují v tom, aby si vyzvedli svůj příděl nouzové pomoci, vyslané do Indie po ničivém zemětřesení 26 ledna. V posledních letech došlo v těžce poškozeném státě Gujarát ze strany hinduistických extrémistů k mnoha útokům na křesťany. Asi 50 kostelů bylo podpáleno a několik pastorů a kazatelů bylo přepadeno a zbito. Patrick Sookhdeo, mezinárodní ředitel nadace Barnabas Fund, tvrdí, že hinduistické organizace „nejsou ochotny pomáhat křesťanům, muslimům ani dalitům (členům nejnižší bezprávné kasty, dříve označovaným jako nedotknutelní).“ V některých oblastech kladou extrémisté překážky i záchranným pracem, prováděným křesťany. Nedávno zabránili hinduisté ozbrojení holemi ve vstupu do zničené vesnice skupině katolických řádových sester.
 
 7 křesťanů v Brunei zatčeno pro „sektářskou“ činnost
   (Compass) – Podle bruneiského zákona o vnitřní bezpečnosti bylo během prosince a ledna zadrženo sedm křesťanů pro takzvané „sektářské“ aktivity. Zákon umožňuje úřadům držet podezřelé ve vazbě až 60 dnů, než je proti nim vzneseno formální obvinění. Zdroje, blízké případu, se domnívají, že důvodem zatčení jsou evangelizační snahy a účast v modlitebním programu. Dvěma ze zadržených, bývalým muslimům, byla nabídnuta svoboda výměnou za to, že se zřeknou své křesťanské víry a vrátí se k islámu. Islám je ve státě Brunei v jihovýchodní Asii státním náboženstvím. Policejní organy zatkly tři křesťany 17. prosince a dali prohledat jejich domovy, aby zajistili „usvědčující materiál“ jako Bible, křesťanskou literaturu a audionahrávky „svědectví“. Další čtyři křesťané byli zatčeni 30. ledna.
 
 Představitelé církví prosí o modlitby za novou filipinskou prezidentku
   (Assist) – Představitelé filipínské rady evangelikálních církví, zastřešující všechny evangelické a nekatolické křesťanské denominace v zemi, prosí o modlitby za Glorii Arroyovou, novou filipínskou prezidentku, která do úřadu nastoupila 21. ledna. Eddie Villanueva z hnutí Jesus is Lord pomazal před stotisícovým davem novou prezidentku olejem, jakožto symbol Božího pomazání Duchem Svatým pro její vedoucí úlohu. Arroyová prosila, aby ji lidé podporovali v modlitbách. „Modlete se za mne, prosí, protože potřebuji Boží vedení, abych dostála svým povinnostem prezidentky, a modlete si i za ty, kdo by si přáli pád mého kabinetu.“ Villanueva požádal 5 miliónů filipínských věřících, aby úřad Arroyové podpořili. „V posledních letech byla naše země politicky i ekonomicky zraněná, a tak doufáme, že s naší novou prezidentkou se dočkáme uzdravení nejen v naší socioekonomické a politické krizi, ale i v našich životech,“ řekl.
 
 Konference National Religious Broadcasters přitáhla 4000 zpravodajů
   (Religion Today) – Přes 4000 křesťanských zpravodajů se zúčastnilo 58. výroční konference National Religious Broadcasters, která skončila v úterý v Dallasu. Na konferenci se pořádaly dílny, bohoslužby a dokonce diskuze mezi liberály a konzervativci na téma náboženský projev versus první dodatek k ústavě USA. Mezi přednášejícími byla Anne Graham Lotzová, která promluvila při nedělní bohoslužbě, James Robison, křesťanský spisovatel Tim LaHaye a organizátoři TBN Paul a Jan Crouchovi. Podle posledních průzkumů funguje na celém světě alespoň 1700 křesťanských rozhlasových stanic a přes 300 lokálních televizních stanic, což znamená, že náboženské vysílání představuje „velký byznys“, jak se vyjádřil ředitel NRB Communications Karl Stoll. Támatem konference byla „komunikační spojení“ s důrazem na expanzi církevních sdělovacích prostředků.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz