Zprávy HCJB 20.8.2000 - 26.8.2000

 Evangelista zbit a křesťanská literatura spálena v Kazachstánu
   (Charisma News) - Evangelista byl zbit do bezvědomí a křesťanská literatura byla počátkem tohoto měsíce spálena jako projev nesouhlasu místní muslimské komunity s evangelizační kampaní ve vesnicích na východě Kazachstánu. Podle organizace Keston News Service (KNS) byl Telgat Djakupov údajně hospitalizován s četnými zraněními. Představitelé muslimů a tajná policie rozdmýchali nepřátelství proti misijnímu působení organizovanému baptistickým sborem v Urjdjaru a podporovanému členy církve v hlavním městě Alma-Atě, domnívají se ve svém prohlášení představitelé baptistů. Vesničtí křesťané byli volání před místní soudy, ale podrobnosti nejsou známy, uvádí KNS. „Základním přestupkem je, že nejsme registrováni,“ uvádějí baptisté ve svém stanovisku. Kazachstánští baptisté jsou organizačně propojeni s Radou evangelikálních a baptistických církví, která odmítla státní registraci v sovětských dobách a odmítá ji i nyní.
 
 Evangelizace mezi běloruskými sirotky je „prevencí kriminality“
   (RT) - Běloruské město doufá, že všichni jeho sirotci se stanou „baptisty, kteří dodržují zákon,“ oznamují Andrej a Ina Ryžkovovi z East European Harvest, evangelikální misie se sídlem v Mobile v Alabamě. Místní spolupracovníci je upozornili, že představitelé města Gomel podporují evangelizační práci baptistů mezi sirotky v tomto bídou zmítaném městě. Každou sobotu navštěvuje sedm obětavých křesťanů některý ze šesti gomelských sirotčinců, kde často panují strašlivé nepořádky. Řadu hodin pak dětem vyprávějí příběhy ze života Pána Ježíše a zpívají jim duchovní písně. Mnoho dětí tak v přítomnosti láskyplné a něžné péče vyznává svou víru v Pána Ježíše. Křesťané říkají, že evangelizace je prevencí kriminality. V 15 letech musí každý sirotek nastoupit do učení. Ale i přes odborné pracovní vzdělání skončí 98 procent z nich pravidelně ve vězení, říkají Ryžkovovi běloruští přátelé. Pokud mladý patnáctiletý sirotek neuslyší evangelium v sirotčinci, pak už asi v životě křesťana nepotká. V Gomelu je jen pět sborů mezi 600 000 obyvateli.
 
 Ruská církev obnovuje tradici „večerů u čaje“
   (RT) - Po desetiletí potlačované ruské tradice nyní opět přivádějí rodiny k Pánu Ježíši. Večery u čaje, při kterých se rodiny scházejí nad šálkem, dávají si dárky, zpívají, modlí se a mluví o Bohu, ožívají. Oznamuje to Slavic Gospel Association (SGA). Tak se jednotliví členové sboru mohou lépe poznat a těm mladším pomoci v jejich křesťanském růstu. Baptisté v Omsku se této tradice ujali a přidali evangelizační obsah: Pozvali 15 manželských párů (některé nebyly křesťany) k řadě večerních posezení rozšířených o videosemináře o manželském životě následované živou diskusí. Objevila se tak řada otázek týkajících se Božích řádů, na něž křesťané mohli nabídnout odpověď. Sejití se dobře rozběhla i díky tomu, že členové zvali k účasti příslušníky svých rodin i své přátele.
 
 „Rovnost partnerů a vzájemná ohleduplnost“ je klíčem k Číně
   (RT) - Západní křesťané mají „vynikající možnost“ zapustit kořeny v čínské společnosti, prohlásil Finn Torjessen v německém Kreglinu na druhé čínské konferenci o dalším postupu evangelizace. K šedesáti přítomným pronesl řeč, kde zdůraznil význam nových přístupů k misijní činnosti a důležitost spolupráce s čínskými úřady a institucemi. Například skupina vedená Torjessenem nedávno v Číně vedla školení o biblických principech na Pekingské policejní akademii. Čínští policejní důstojníci mu pak řekli, že přednáška o deseti přikázáních byla pro ně „nesmírně přínosná“. "Klíčem je i respektování čínských státem uznaných církví," řekl dr. Gotthard Oblau, diakon Čínské křesťanské rady a ředitel protestantské sekce ekumenické čínské rady. "Západní křesťané jsou někdy podezíráni ze spolupráce s protivládními skupinami, to se ale musí změnit," dodal Oblau. Čínská křesťanská rada upřednostňuje mezinárodní spolupráci, k úspěchu je ale zapotřebí splnit podmínku „rovnosti partnerů a vzájemné ohleduplnosti“.
 
 Nové lausannské konzultační setkání se plánuje na rok 2003
   (World Pulse) - Lausannský výbor pro světovou evangelizaci plánuje na rok 2003 další setkání vedoucích církve, praktiků i misijních stratégů. Má to být akce podobná konzultaci v Pattaya v roce 1980, kam se tehdy sjelo 800 účastníků. Ředitel výboru Paul Cedar uvedl, že tématem pro rok 2003 bude asi 15–20 bodů zahrnujících problémy církve ve světě tohoto desetiletí. Lausannský výbor byl založen po lausannském mezinárodním kongresu pořádaném v roce 1974 ve Švýcarsku Billy Grahamem.
 
 Dánský pastor ohrožuje své zaměstnání kvůli srbským uprchlíkům
   (RT) - Dánský luterský pastor by mohl být propuštěn za to, že ochraňuje uprchlíky. Podle agentury Ecumenical News International byl Leif Bork Hansen z Dánské evangelické luterské církve na kodaňském předměstí Lyngby obviněn, že poskytuje přístřeší srbským uprchlíkům, kteří jsou v zemi ilegálně. ENI uvádí, že služebníci Dánské evangelické luterské církve, která je v zemi státní církví, jsou považováni za státní úředníky, protože jsou placeni vládou. Pastorovi byla udělena pokuta ve výši 300 dolarů a byl podmíněně odsouzen k dvacetidennímu trestu odnětí svobody za dva předchozí přestupky, kdy pomohl srbským uprchlíkům. Agentura uvedla, že pomohl nejméně třiceti třem Srbům, kteří v Dánsku žijí nelegálně. Uprchlíci pocházejí ze Slavonie, která byla v roce 1991 navrácena pod chorvatskou vládu, a říkají, že jejich životy by při jejich návratu byly v nebezpečí. Hansenův biskup a devadesát pastorů Hansena podporují, ale dánský ministr náboženství, který dohlíží na církev, mu pohrozil, že ho propustí.
 
 Indický armádní důstojník uvězněn za bombové útoky na církevní budovy
   (Maranatha Christian News Service) - Indický armádní důstojník byl uvězněn kvůli podezření z účasti na bombových útocích na církevní budovy v Indii, jež mohou být součástí rozsáhlého spiknutí. Uvedla to agentura India News Service. Padesátiletý Syed Hasan-ur-Zama byl obviněn ze spolupachatelství při nejméně třech explozích. Ačkoliv Zama nebyl přítomen u výbuchů v Karnatace, média oznámila, že předal informace o lokalitách spojkám radikálních Pákistánců. Zama je známým členem sekty Deendar Anjuman, jejíž členové jsou obviněni z organizace podobných výbuchů ve třech indických státech. List Hindustan Times uvedl, že indické úřady uvěznily šestnáct dalších obviněných, včetně samotného atentátníka. Někteří ze zatčených byli obviněni ze znesvěcování soch.
 
 OBI darovala školní potřeby guatemalským dětem
   (MNN) - Organizace Operation Blessing International (OBI) nedávno dokončila speciální cestu do osmi guatemalských měst. Její pracovníci rozdali 5.400 batohů a školních aktovek naplněných školními potřebami, které děti potřebují na začátku školního roku. V této zemi s pouze šestapadesátiprocentní gramotností je program s názvem Zpět do školy velkým podnětem pro přivedení dětí do škol. Skrze tento program ukazuje OBI dětem křesťanský soucit a dává jim naději pro budoucnost.
 
 Plánovaný latinskoamerický konres o evangelizaci
   (LAM News Service) - Čtvrtý latinskoamerický kongres o evangelizaci je plánován na 2.-8. září do konferenčního centra South American Ministerial Seminary, které se nachází nedaleko od ekvádorského Quita. Konference evangelistů je pořádána jednou za pět až sedm let a setkávají se na ní evangelikální vedoucí z celé Latinské Ameriky. Kongresové semináře jsou připraveny tak, aby poskytly hlubší vhled do teorie i praxe různých typů křesťanské služby ve spolupráci s organizacemi, které v těchto oblastech služby pracují.
 
 Humanitární lety v Súdánu pokračují; žádné řešení není v dohlednu
   (RT) - Humanitární lety OSN opět dodávají potraviny a léky do Súdánu - v dohledu však není žádná dlouhodobá pomoc pro trpící lidi v této zemi. Útoky donutily humanitární organizace na více než týden zrušit mise milosrdenství do Súdánu. Agentura AP uvedla, že od července došlo k nejméně 33 bombardováním sídel humanitární pomoci v jižním a centrálním Súdánu. Oblast, v níž pracuje organizace World Relief, byla bombardována tento týden. Organizace uvedla, že humanitární lety pokračují od minulého týdne. Súdánské letouny ale rovněž, podle agenturních zpráv, bombardovaly oblast, kde pracuje organizace Samaritan's Purse, a také oblasti organizací World Food Programme (spadající pod OSN), Lékaři bez hranic a Červený kříž.
 
 Křesťanství nabývá vlivu v Himalájích
   (RT) - Evangelisté místního původu zakládají sbory v severní Indii, Nepálu a Bhútánu - v oblasti, v níž dominuje hinduismus a buddhismus. "Ježíš buduje svou církev mocí Ducha svatého a skrze práci domorodých misionářů," řekl Guine Anderson z hongkongské organizace Sowers Ministry. Organizace připravuje místní misionáře, kteří v regionu pracují, a poskytuje jim podporu. Její misionáři založili v centrální a severní Indii během posledních několika let 106 sborů, uvedl Anderson. Navzdory hospodářským těžkostem, četnému pronásledování a vraždám několika křesťanských pracovníků misionáři pokračují ve zvěstování Kristova poselství kmenovým skupinám, v nichž je jen málo křesťanů.
 
 Kambodžská "vražedná pole" jsou nyní polemi sklizně
   (Charisma News) - Steven Westegren z organizace Christian and Missionary Alliance v hlavním městě Phnompenh uvedl, že počet křesťanů za posledních deset let vzrostl z dvou set na odhadovaných 60.000. "Tento růst je typický pro země, které se vymanily z komunistického režimu," řekl agentuře AP. "Izolace a násilí vytvořili vakuum, obrovské vakuum. Když se v letech 1990-91 otevřely dveře, Kambodžané byli jako houby připraveni nasávat cokoliv dobrého i zlého."
 
 NIV obdržela nejvíce hlasů jako nejoblíbenější mezi protestantskými služebníky
   (Maranatha Christian Journal) - New International Version (NIV) se ukázala být nejpopulárnějším překladem Bible v celoamerickém hlasování protestantských služebníků. V hlasování, jehož se zúčastnilo více než 500 pastorů protestantských církví, uvedlo 34% respondentů, že se ve své práci nejraději spoléhají na NIV. Tradiční King James Version preferuje 24% pastorů, následuje New Revised Standard Version (17%), New King James Version (10%) a New American Standard (9%).
 
 Tři Američané mezi 130 zatčenými členy čínské domácí církve
   (RT) - Tři američtí misionáři jsou mezi 130 zatčenými členy čínské domácí církve. Agentura AP uvedla, že policie v henanské provincii v okrese Xihua napadla 23.srpna církev a zadržela všechny přítomné. Mezi těmi, již jsou drženi ve vyšetřovací vazbě, jsou také Henry Chu, Patricia Lanová a Sandee Linová z Kalifornie. Vedoucí církve Zhang Rongliang si odpykává dvouletý trest kvůli obvinění z vedení "kultu". Domácí církve nespadají pod státem povolené denominace a úřady na ně často poukazují jako na sekty a kulty.
 
 Loď Operace Mobilizace čelí tajfunu na Tchaj-wanu
   (MNN/Assist) - Tajfun Bilis se na Tchaj-wanu přehnal přes jednu z lodí organizace Operace Mobilizace. Nejstarší osobní loď na světě, která ještě brázdí oceán, Doulos, oslavila své šestaosmdesáté narozeniny tím, že přežila tajfun, jenž se nad Tchaj-wanem přehnal v úterý. Vyžádal si celkem jedenáct obětí na životech. Nicméně 300 členů mezinárodní posádky Doulosu bylo ochráněno před zraněním a loď neutrpěla škody. Oslavy narozenin lodi ovšem musely být přesunuty na příští úterý. Doulos nyní kotví v přístavu.
 
 Skupina obhájců lidských práv požaduje ukončení diskriminace v Turecku
   (IDEA) - Mezinárodní společnost pro lidská práva vyzývá Turecko, aby ukončilo diskriminaci křesťanské menšiny v zemi. Organizace požaduje, aby země, která se uchází o členství v Evropské unii, povolila budování a obnovu církevních budov. Od roku 1923 nebyla povolena žádná nová církevní stavba. Skupina rovněž apeluje na Turecko, aby odvolalo zákaz používání bohoslužebného jazyka syrské pravoslavné církve v jejích klášterech a dalo souhlas k opětnému otevření teologické fakulty řecké pravoslavné církve na ostrově Chalki, která byla uzavřena v roce 1971.
 
 Film Ježíš oslovil tisíce mezinárodních studentů
   (Assist) - Rekordní počet mezinárodních studentů na vysokých školách v celých Spojených státech odevzdává svůj život Ježíši Kristu po zhlédnutí filmu Ježíš, jenž je založen na Lukášově evangeliu. Organizace International Students, Inc. (ISI) z Colorado Springs připravuje pro tyto studenty zdarma tisíce kopií filmu. "Naše poslední počty, vycházející z dotazníkových karet, které nám studenti vrátili, ukazují, že zhruba sedmdesát procet z nich přišlo ke Kristu," řekl viceprezident ISI Roger Simmons. "Mnozí z nich si přáli, abychom jim poslali Bibli v jejich jazyce nabo v angličtině. Rovněž chtěli někoho, kdo by je dál vedl ve víře. Je to opravdu fantastický způsob, jak navázat se studenty kontakt a my jsme vděčni Bohu za Jeho odpověď!" Během posledních dvou let bylo v USA mezi studenty rozdáno více než 600.000 kopií filmu ve dvaadvaceti jazycích.
 
 Bývalý modlářský kněz se stal starším sboru v Ghaně
   (Ghana Mail) - Bývalý modlářský kněz v ghanském městečku Abordnoya, jenž se obrátil na evangelizačním programu organizace Reach the People Ministries (RPM), nyní slouží jako starší nově založeného sboru. Pětapadesátiletý Joshua Tetteh Kwesi se v roce 1991 stal vrchním knězem tigarské svatyně ve svém rodném městečku Abordonorya a zde "mocně působil" až do roku 1996, kdy do této evangeliem nezasažené vesnice přišel dobrou zprávu zvěstovat evangelista Eugene Narh a RPM. Během promítání filmu "Ježíš" poddal Kwesi svůj život Kristu, stejně jako jeho manželka Esther Akuwa a jejich nejstarší dcera. Všichni byli pokřtěni. Dcera se později provdala za pastora, který byl poslán, aby dohlížel na nový sbor, Kwesi se dále stará o duchovní vedení v místním sboru.
 
 Počet členů moldavské církve se za osm let zčtyřnásobil
   (Assemblies of God News Service) - Navzdory hospodářským potížím země církev v Moldávii nadále roste. Země zápasí, aby se zotavila z ekonomické devastace způsobené desetiletími komunistického režimu, ale duchovně prosperuje. "Lidé poznávají, že Bůh je jedinou odpovědí na jejich problémy," říká Victor Pavlovski, biskup Letniční unie. "Říkáme lidem, že nevíme, zda se život v budoucnosti stane snadnějším, nebo obtížnějším, ale že jednoho dne skončí," říká. "Proto jim říkáme, že potřebují mít dobrý vztah s Bohem již dnes." Od roku 1992 se letniční sbory rozrostly čtyřnásobně. Před osmi lety zde bylo 70 sborů s 6.000 členy, zatímco dnes existuje sborů 200 a mají celkem 28.000 členů.
 
 V nigerijském islámském státě byla otevřena křesťanská knihovna
   (MNN) - Organizace Gospel Revival Ministries (GRM) prožila v severní Nigérii něco, co nazývají "zázrakem moderních dnů". John Musser uvedl, že organizace shromáždila dostatek literatury na to, aby mohla založit knihovnu přímo v srdci islámského státu Kano. Musser vysvětluje, proč je to významné. "K tomu, aby bylo povoleno dostat tolik křesťanské literatury do jedné z nejvíce násilnických oblastí dnešního světa, Bůh před námi poslal své anděly. A přestože tu bylo docela silné pronásledování, Bůh tuto knihovnu chránil."
 
 Čína propustila tři Američany zatčené v domácí církvi
   (Reuters/Voice of America) - Velvyslanectví USA oznámilo, že Čína propustila tři americké misionáře, kteří byli zadrženi spolu se 130 členy zakázané křesťanské církve. Konzulární úředník zajistil jejich propuštění dva dny poté, co byli zadrženi v centrální provincii Henan kvůli "aktivitám neslučitelným se statutem turistů, s nímž vstoupili do Číny." Kaliforňané Henry Chu (36 let), osmadvacetiletá Dande Linová a pětadvacetiletá Patricia Lanová, všichni narození na Tchaj-wanu, byli zadrženi ve středu spolu s členy čínské církve Fang-cheng, evangelikální skupiny s 500.000 členy, jež byla minulý rok zakázána. Oznámilo to Informační centrum pro lidská práva a demokracii se sídlem v Hongkongu. Sto třicet Číňanů zůstalo ve vyšetřovací vazbě, deset z nich bylo převezeno do vězení. Bylo oznámeno, že jeden z čínských křesťanů byl těžce zbit. Církev Fang-cheng je jednou z nejméně 14 čínských křesťanských "sekt", které komunistické úřady označily jako "zlý kult".
 
 Indonéský náboženský konflikt nabývá na intenzitě
   (Evangelical Press News Service) - S příchodem muslimských oddílů nabývá konflikt mezi křesťany a muslimy v Indonésii na intenzitě. Zprávy z Moluckých ostrovů obviňují bíle oděné bojovníky džihádu z množství krutostí vůči křesťanům na ostrovech. Ja'far Umar Thalib, vůdce džihádu, říká, že tři tisíce příslušníků jeho muslimské milice byly první, které v dubnu vstoupily do oblasti, aby stavěly mešity. Thalib tento boj popisuje jako "boj proti satanu" a "boj proti nevěřícím". Indonéské církve spolupracují s církvemi z Austrálie na zahájení masové evakuace z ostrova Ambonu. Od května projednávaly církevní skupiny z obou zemí plány na zajištění dostatečného počtu lodí k evakuování 120.000 křesťanů, kteří stále zůstávají uprostřed krveprolití.
 
 Sedmý nigerijský stát přijal islámské právo
   (CDN) - Podle zprávy agentury Newsroom z 23. srpna se Borno stalo sedmým státem na převážně muslimském severu Nigérie, který přijal islámské právo šaría. Policie v hlavním městě státu Maiduguri hlídkuje z obavy před případnými prudkými reakcemi ze strany nemuslimů. Počátkem roku zahynulo ve státě Kaduna více než 1000 lidí ve srážkách mezi křesťany a muslimy, k nimž došlo po vyhlášení práva šaría. Mnozí nigerijští představitelé se obávají, že tyto zákonné změny v severních státech, jež započaly v říjnu minulého roku, by mohly vést k rozkladu země. Aby povzbudil křesťany, kteří říkají, že je ohrožena jejich svoboda, tvrdí guvernér státu Borno Mala Kachalla, že se šaría vztahuje pouze na muslimy. Nigerijská mezináboženská rada minulý měsíc upozornila na skutečnost, že zavedení zákona šaría nesmí ohrožovat svobodu nemuslimů, jež je garantována ústavou.
 
 Ozbrojení muži uloupili hotovost z českého semináře
   (RT) - Agentura Associated Baptist Press oznámila, že 14.srpna tři ozbrojení muži přepadli baptistický seminář v Praze. Ozbrojení muži vpadli v době oběda do účetní kanceláře Mezinárodního baptistického teologického semináře, spoutali zaměstnankyni, zacpali jí ústa roubíkem a ukradli 11.700 dolarů. Účetní Tereza Kvasničková, která utrpěla šok, řekla policii, že muži na ni mluvili rusky, drželi jí u hlavy pistoli a svázali ji. "Tereza byla během celé té události klidná a my jí tleskáme za její odvahu," řekl Keith Jones, rektor semináře. Seminář měl tuto hotovost připravenu na obnovu knižního fondu.
 
 Americká služba malomocným se v Indii setkává s otevřeností pro evangelium
   (MNN) - Přestože mnozí křesťané v Indii čelí otevřené nenávisti, misijní agentury - jako například American Leprosy Mission (ALM) - objevují, že služba lidem v jejich fyzických potřebách otevírá nové příležitosti ke sdílení evangelia. Sue Renaultová říká, že její organizace pomáhá skupinám bezbranných lidí ve státě Madhya Pradesh v centrální Indii. "Obdrželi jsme nabídku od ministerstva zdravotnictví, abychom pomohli zahájit tříletou kampaň na zavedení všech potřebných služeb v regionu, které pomohou sloužit potřebám malomocných lidí. Kdybychom tu nebyli my s láskou Ježíše Krista a Boží uzdravující útěchou, nebyl by tu nikdo." Nejnovější statistiky Světové zdravotnické organizace v Ženevě ukazují, že na Indii připadá 73% ve světě zaznamenaných případů malomocenství.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz