Zápas o duši - Leden 1989 (č. 1)

 
 Jednotlivé články  
 1. Ó milosti!  8. Jak evangelizoval Ježíš?
 2. Milí přátelé  9. Adam byl s Evou
 3. Vánoce v Jakartě  10. Kde vzal Kain ženu?
 4. Kam kráčíš člověče?  11. Dopis posluchače
 5. Toxické akordy  12. Evoluce - úvod
 6. Bůh mluví k člověku  13. Bible a zdravověda
 7. Všichni zhřešili