Zápas o duši - Březen 1989 (č. 2)

 
 Jednotlivé články  
 1. Proč Bůh připouští zlo?  6. Indonesie každý den jiná
 2. Kam kráčíš člověče?  7. Bible a zdraví
 3. Jak evangelizoval Ježíš?  8. Nepravdivé výroky
 4. Odpověď Jirkovi  9. Stav člověka
 5. Evoluce vs. Stvoření  10. Dar