Zápas o duši - Červen 1989 (č. 4)

 
 Jednotlivé články  
 1. Mezinárodní den dětí  9. Láska se vrátí
 2. Život bez lásky  10. Bible a zdraví
 3. Jak evangelizoval Ježíš?  11. Čtenářům
 4. Kam kráčíš člověče?  12. Z dopisů čtenářů
 5. Přemýšlej  13. Dopisy - odpověď
 6. Indonesie každý den jiná  14. Spása
 7. Evoluce vs. Stvoření  15. Spasitel čeká
 8. Proč Bůh připouští zlo?  16. Světská bible