Zápas o duši - Říjen 1989 (č. 6)

 
 Jednotlivé články  
 1. Láska a zápas  7. Dopisy čtenářů
 2. Proč Bůh připouští zlo?  8. Odpověď na dopisy
 3. Láska k sirotkům  9. Čtenářům
 4. Moskevská dobročinnost  10. Misionáři
 5. Indonesie každý den jiná  11. Bible a zdraví
 6. Dopis na rozloučenou  12. Jak žít?