Zápas o duši - Prosinec 1989 (č. 7)

 
 Jednotlivé články  
 1. Vánoční radost  6. Z dopisů
 2. Zádušní mše  7. Misionáři
 3. Evoluce vs. Kreace  8. Indonesie každý den jiná
 4. Výstraha před lživými učiteli  9. Čtenářům
 5. Nový věk ve světě písma