Zápas o duši - Leden 1990 (č. 8)

 
 Jednotlivé články  
 1. Jak prožít plný život  7. Brutalita mládeže
 2. Proč nosíme šaty?  8. Jak vychovat z dítěte zločince
 3. Pavučina  9. Reportáž psaná na oprátce
 4. Jak víme, že je Bůh?  10. Indonesie každý den jiná
 5. Z dopisů čtenářů  11. Evoluce vs. Kreace
 6. Pozoruhodný národ  12. Čtenářům do nového roku