Zápas o duši - Březen 1990 (č. 9)

 
 Jednotlivé články  
 1. Velikonoce  6. Lidé jsou lidé
 2. Indonesie každý den jiná  7. Co je to hřích?
 3. Evoluce vs. Kreace  8. Mezi divochy
 4. Z dopisů čtenářů  9. Bible a zdraví
 5. Ekumenizmus z hlediska Bible  10. Cesta k Bohu