Zápas o duši - Květen 1990 (č. 10)

 
 Jednotlivé články  
 1. Víra nebo sebeklam  6. Evoluce vs. Kreace
 2. Ježíšův faktor  7. Náboženství a Bible
 3. Mezi divochy  8. Indonesie každý den jiná
 4. Z dopisů čtenářů  9. Výchova a kázeň
 5. O jistotě spasení  10. Zmeškaný odlet