Zápas o duši - Červenec 1990 (č. 11)

 
 Jednotlivé články  
 1. Tři zranění  7. Odpověď čtenářům
 2. Křest  8. Různá náboženství a Bible
 3. Začátek moudrosti  9. Pán Bůh schoval nejkrásnější zemi daleko od lidí
 4. Oslovení  10. Evoluce vs. Kreace
 5. O Bibli  11. Pavlova inspirace
 6. Z dopisů čtenářů  12. Ranní modlitba