Zápas o duši - Září 1990 (č. 12)

 
 Jednotlivé články  
 1. Výraz mládeže umírajícího věku  6. Kniha knih
 2. O Bibli  7. Evoluce vs. Kreace
 3. Pán Bůh schoval nejkrásnější zemi daleko od lidí  8. Desatero přikázání víry
 4. Bible a zdraví  9. Amen
 5. Náboženství a Bible