Zápas o duši - Březen 1991 (č. 15)

 
 Jednotlivé články  
 1. Odvaha a pravda  5. Čo je "Bahá'í"?
 2. Živá minulost, mrtvá přítomnost  6. Evoluční teorie
 3. Křesťané a jóga  7. Draci
 4. Maharaši Maheš, transcendentní meditace  8. Z vašich dopisů