Zápas o duši - Květen 1991 (č. 16)

 
 Jednotlivé články  
 1. Svoboda a situační etika  4. Evoluce
 2. Živá minulost, mrtvá přítomnost  5. Trojjedinost Boha
 3. Umění v přírodě