Zápas o duši - Duben 1992 (č. 21)

 
 Jednotlivé články  
 1. Hrátky s čertem  5. O Bibli
 2. Co od nás Bůh očekává?  6. Co si koupíme za peníze
 3. Přečetli jsme za vás  7. Modlitba
 4. Ekvádor - mezi nebem a zemí