Zápas o duši - Červen 1992 (č. 22)

 
 Jednotlivé články  
 1. Vím, že nic nevím  7. Omilostněný hříšník
 2. Bůh mluví k člověku  8. Přečetli jsme za vás
 3. Duchovní revoluce  9. Vymítání démonů v praxi
 4. Rada nejen mladým a mládencům  10. Novus ordo seclorum
 5. Poslední dny  11. Desatero přikázání víry
 6. Ekvádor - mezi nebem a zemí