Zápas o duši - Říjen 1992 (č. 24)

 
 Jednotlivé články  
 1. Víra ve spravedlnost  6. Nový věk
 2. Světský úspěch  7. Generační problém?
 3. Výzva v divočině  8. Mýty vědy
 4. Ekvádor - mezi nebem a zemí  9. Jistota
 5. Vezmi svůj kříž  10. A jsme tady