Zápas o duši - Prosinec 1992 (č. 25)

 
 Jednotlivé články  
 1. Co je pravda?  6. Novoroční přehlídka
 2. Křesťanství a víra v USA  7. Nový věk
 3. Proč ten chaos  8. S čistým štítem
 4. Národy v pohybu  9. Život bez Boha přinese záhubu
 5. Novodobý Babylón