Zápas o duši - Leden 1993 (č. 26)

 
 Jednotlivé články  
 1. Světlo do temnosti světa  5. Mýty vědy
 2. Bůh tě miluje  6. Je tato nauka písmem svatým
 3. Nejdůležitější v životě je znát Boha  7. Žijeme v posledních dnech?
 4. O vědě a společnosti