Zápas o duši - Červenec 1993 (č. 29)

 
 Jednotlivé články  
 1. Feminismus  5. Křesťanství, jaké svět nezná
 2. Vtělení optimisté  6. Jak uniknout nudě?
 3. Nebezpečí být normální  7. Nový věk a církev (5. pokračování)
 4. Kazatel staré školy  8. Milým slovenským čitateľom