Zápas o duši - Srpen 1994 (č. 35)

 
 Jednotlivé články  
 1. Pomstychtivost  7. Společná večeře
 2. Hříšník  8. Pokání
 3. Pochybná cesta byznysu  9. Otázky týkající se smrti a věčnosti
 4. Křesťanské vysílání  10. Už je čas, abys věděl
 5. Konference Washington D.C.  11. Alfa a Omega
 6. Amerika dnes