Zápas o duši - Říjen 1994 (č. 36)

 
 Jednotlivé články  
 1. Liberální teologie - rozpad křesťanstva  6. Rychlost světla
 2. Vědec křesťan  7. Proč věřit?
 3. Spor o Evoluční teorii  8. Říkáte mi Mistře
 4. Věda a pavěda  9. Služba čtenářům
 5. Proč jsem se já, přírodovědec, stal křesťanem?