Zápas o duši - Únor 1995 (č. 38)

 
 Jednotlivé články  
 1. Sedmý rok  5. Sonda do duše studenta
 2. Napsali jste nám  6. Asociace pro boj proti AIDS a za sexuální vzdělání
 3. Liberalismus versus fundamentalismus  7. Jak hospodaříme?
 4. Padlá společnost a andělé