Zápas o duši - Prosinec 1996 (č. 49)

 
 Jednotlivé články  
 1. Radostný křesťan  8. Má mravnost na kahánku?
 2. Osamělý spasitel  9. Děti a drogy
 3. Budeme korunovat  10. Váš čas
 4. Mír mezi církví a darwinem !?  11. Slova čtenářů
 5. Posměvači  12. Mír a pokoj
 6. Z akademie věd  13. Fronta na štěstí
 7. Odpuštění  14. Vážení a milí