Zápas o duši - Únor 1997 (č. 50)

 
 Jednotlivé články  
 1. Sláva  7. Je muž nositelem hříšné podstaty?
 2. Křesťanský pragmatismus  8. Metoda šlí a opasku
 3. Projekt genesis  9. K současnému stavu zavádění sexuální výchovy na školách
 4. Svoboda podnikání  10. Jak hospodaříme?
 5. Čas žně  11. Boží cesty
 6. Člověk a ekologie  12. O sektách