Zápas o duši - Duben 1997 (č. 51)

 
 Jednotlivé články  
 1. Věk církevní zábavy  8. Platforma pro akci
 2. O sektách  9. Je bible stále závazná?
 3. Je morálnost dostačující?  10. Boží cesty
 4. Sny o štěstí  11. Co bude po smrti?
 5. Muž na celý život  12. Co je to věčný život?
 6. Osvobozující síla kříže  13. Modlitba
 7. Vliv ženy