Zápas o duši - Červenec 1997 (č. 52)

 
 Jednotlivé články  
 1. Boží svrchovanost  7. Plánované rodičovství
 2. Proč nemohou někteří lidé uvěřit?  8. Hvězdné kulty na postupu!
 3. Takhle se to nedělá!  9. Co je to věčný život?
 4. 3. Celostátní konference sexuální výchovy  10. Kam jdeš?
 5. Zprávy z Washingtonu  11. Polemika, připomínky a zajímavosti
 6. Světová konference rodiny  12. Připravujeme