Zápas o duši - Září 1997 (č. 53)

 
 Jednotlivé články  
 1. Spiknutí proti pravdě  8. Století mučedníků
 2. Test evolucionismu  9. Vyznání hříchů - zpověď
 3. Genesis a úpadek národů  10. Ďábelská hudba
 4. Kam čert nemůže  11. Pár slov o antidesateru
 5. Proč zavírat oči?  12. Poloprázdný krám
 6. Komu patří zem Izrael?  13. Poděkování
 7. Svoboda Mesiášských sborů v Izraeli ohrožena?  14. Domov