Zápas o duši - Listopad 1997 (č. 54)

 
 Jednotlivé články  
 1. Zjevená pravda  6. Trendy
 2. Kdo je spasen?  7. Domácí škola
 3. Povodeň  8. Desatero rodičovských přikázání
 4. Radost dávat a umění přijímat  9. Krize vedení
 5. Rozvoj osobnosti  10. Operativní rozhodnutí