Zápas o duši - Duben 1998 (č. 56)

 
 Jednotlivé články  
 1. Kdy Pán Ježíš nepřijde  9. Přirozená evangelizace
 2. Duchovní únava  10. Člověče boží, také naříkáš?
 3. Jste duchovně vyčerpaní?  11. Švýcarská drogová politika
 4. Homo curiosus  12. Falešná etika
 5. Král dobré nálady  13. Anatomie Božího těla
 6. Chodíte v bílém?  14. Geostatická a rezonanční pole
 7. Svrchovanost Boha  15. Jak hospodaříme
 8. O banalitách