Zápas o duši - Červenec 1998 (č. 57)

 
 Jednotlivé články  
 1. Pravé učednictví  10. Stručná úvaha o výchově
 2. Znamení křesťana  11. Fenomén panenky Barbie
 3. Slovo formálním křesťanům  12. Nesesmilníš
 4. O církvi, skrytosti a soucitné chůzi  13. Štěstí na předpis
 5. Neosocialismus  14. Poslušnost
 6. Purif těla  15. Trendy
 7. Dianetika  16. Ohlasy - Internet
 8. Pár slov o horoskopech  17. Rozsévání - HCJB
 9. Pověrčivost  18. Kdo jsme?