Zápas o duši 
         

O tom jak vést křesťanský život mají často nejasnou představu i samotní křesťané. Nehledejme odpověď u lidí, ani v osobních představách, ale v Bibli, ve slovech samotného Boha.

Své tělesné potřeby uspokojujeme hmotnými prostředky. Kromě nich má člověk duchovní potřeby, ale hladovějící duše se nenasytí chlebem, stejně jako se nenasytí hladovějící žaludek láskou.

Prázdnotu duše zaplňujeme módními trendy; hromadíme hmotné statky, nekontrolovatelně nakupujeme a snažíme se něco si užít. Ale kupní síla naší peněženky je jen fyzická záplata na duševní ránu. Takové léčení duševní bolesti nikdy nefungovalo a nikdy fungovat nebude. Kdyby hmotné statky plně uspokojily vnitřní prázdnotu, proč se tolik světsky úspěšných lidí hroutí a propadají různým depresím?

Krále rocku - Elvise Presleyho, dodnes zbožňují stamilióny. Byl slavný, bohatý a oblíbený víc než kterýkoliv politik. Přesto, na konci svého života zaháněl svoji vnitřní trýzeň obžerstvím a drogami. Snídal půl kila slaniny a třicet vajec; ve dne nebo v noci vyjížděl limuzínou do cukráren s koblihami, aby jich na místě spořádal dva tucty. K ránu usínal s prášky na spaní a navečer se probouzel koktejlem pilulek, aby se z kocoviny a závislosti na pár hodin probral.

Elvis nebyl ve svém zoufalství sám. Svět totiž nabízí na vnitřní trýznění tělesnou náplast, ale ta hluboké rány neošetří. Proto přišel Pán Ježíš aby i nás upozornil na to, že klid a mír v duši, tuto duchovní kvalitu bez Boha nenajdeme.

Pro ilustraci se podívejme na biblický příběh krále Šalomouna. Ani jemu nebyl zpěv cizí. Asi nezpíval tak dobře jako Elvis, ale jeho písně a hluboký nadhled o marnosti lidského snažení je nám blízký i dnes. Jak se díval na své hmotné statky, na svůj královský palác v Jeruzalémě, na svůj urozený královský původ? Jak se díval na své stáje s tisíci nejlepších koní a vozů, čemuž odpovídají koně pod kapotou dnešních mazd, mercedesů a závodní stáje vozů ferrari. Jak pohlížel na své stříbro, kterého měl jako kamení? Zlato, stříbro, drahé kameny, tomu všemu odpovídají dnešní bankovní konta cených papírů a miliardová konta ve valutách. Šalamounovo bohatství, jeho blaha a požitky, i podle dnešního světa, byly nevídané. Jeho jídelníček byl nejvybranější a požíval vždy jen to nejlepší.

Podle Šalomouna bylo veškeré světské snažení jen honba za větrem, honba za prázdnotou, ztřeštěnost a pomatenost. Jistě, hlad těla uspokojíme hmotnými statky, ale Šalamounovo bytí bylo bohatstvím přesyceno. Vše co Šalomoun říká je, že žádný hmotný statek nenasytí žíznící duši. Nemůže, protože duše má jinou než hmotnou a pomíjivou podstatu. Tělo umírá, ale duše přetrvává. Chléb sytí tělo dočasně, ale Boží milost sytí duši radostí a štěstím na věky. Zde je na místě Ježíšovo varování:

Kdo hledá štěstí v tom, čeho je pánem, hledá na nepravém místě. Opravdové lidské štěstí není hmotné podstaty, proto jej nenalezneme v hromadění majetku. Kdybych umíral hlady, kdybych zmíral na poušti žízní, nezachrání moji tělesnou schránku pocit štěstí, ale zachrání ji, jen dočasně, hmotný chléb a voda. Jaké poselství moudrosti nám zanechal Šalomoun?

Jinými slovy, čím víc člověk má, tím méně štěstí prožívá, samotné bohatství nestačí.

Uveďme si další příklad. Král Belšasar byl pohádkově bohatý a vystrojil hostinu pro tisíce hodnostářů, jejich ženy a ženiny, před nimiž se chtěl ukázat v plné "slávě":

I Belšasar měl vše kromě štěstí a Bůh sečetl jeho dny kralování. Žádné bohatství, žádná moc z níž bohatství plyne, nemohla potlačit hrůzu jeho neštěstí. Belšasar nic nepochopil. Lék na své neštěstí hledal v astrologii, osobní moci a bohatství:

Není snadné být opravdu blažený, protože lidé, i křesťané, jsou bombardováni vším co představuje světské zvyklosti. Nerad bych někoho nechal v domění, že křesťan musí být chudý, nevzdělaný, nemocný, nezáživný nebo neúspěšný, aby se ve své mizérii mohl cítit hodný Boží přízně. Křesťanův životní úspěch a spokojenost zůstává pouze otázkou priorit.

- pst -

    Předchozí článek () 
    Následující článek ()