Kdo jsme

1. MISIJNÍ MEDIÁLNÍ PRÁCE A V CO VĚŘÍME

HCJB GLOBAL (dříve WORL RADIO) je mezinárodní evangelikální misijní společenství, které bylo založeno v r. 1931 v Ekvádoru. Rozhlasové působení mělo obrovský podíl na rozvoji Ekvádoru v oblasti lékařské péče a zdravotnické osvěty, stavby přehrad, elektráren a zdrojů pitné vody v odlehlých oblastech. Krátkovlnné rozhlasové vysílání z Quita v Ekvádoru bylo známé celých 75 let jako HLAS AND. České s slovenské vysílání bylo založeno v r. 1975, Helena Kaplanová a pí. Fialová – matka a dcera – Georgina Gonzales a Lili Kladenská. Krátkovlnné vysílání bylo ukončeno v r. 2002, ale rozhlasová služba nezanikla. Od roku 1992 působí regionální kancelář v České republice a na Slovensku.

HCJB GLOBAL The Voice and Hands of Jesus sdružuje více než tisíc pracovníků, zaměstnanců a dobrovolníků z různých zemí. Hlavní sídlo HCJB GLOBAL je v Kolorádu Springs, Kolorádo, USA. Po světě má řadu nezávislých mezinárodních kanceláří, které reprezentují a rozšiřují misijní službu HCJB všude, kde se podaří navázat kontakt s místními křesťany. Součástí této služby a poslání je především příprava a praktická výuka nových producentů rozhlasových pořadů, pomoc při budování technického zázemí, vybavení studií a v konci konců pomoc při rozjezdu místního vysílání a vysílání prostřednictvím Internetu. Posláním misijní práce HCJB je hlásat evangelium Ježíše Krista všem národům, aby byly proměněny životy jednotlivců a ti se stali aktivní součástí těla Kristova - místní církve. Ostatní regiony: HCJB GLOBAL Australia, HCJB GLOBAL Brazil, Kanada, Česká s Slovenská republika, Germany, Nový Zéland, Švédsko, Švýcarsko, United Kingdom, Latinská Amerika, Euro-Asie, Severní Afrika a střední východ, Subsaharská Afrika a Asie Pacická oblast. Všem regionů poskytuje technickou pomoc Technologické centrum v USA. Dnes působí ekvádorské zdravotnické týmy nejen v rozvojových zemích, ale i v místech, které jsou postižené přírodními katastrofami. Vyjmenovat všechny aktivity, týmy a projekty nelze. Pro zájemce jsou aktuální informace a příležitosti dostupné na webových stránkách ústředí nebo jednotlivých regionálních kanceláří.

Více informací ohledně aktivit můžete získat v angličtině na: http://www.hcjbglobal.org

2. CO DĚLÁME V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU:

Nezávislé pobočky „ZÁPAS O DUŠI - HCJB WORLD RADIO“ a „HCJB SK“ jsou občanská sdružení registrovaná v České republice a na Slovensku. Jsou partnerskými organizacemi INTERNATIONAL COUNCIL of HCJB GLOBAL WORLD OFFICE, nezávislou součástí EUROASIJSKÉHO regionálního pracoviště. HCJB GLOBAL WORLD působí v našich podmínkách především jako mediální misie.

a. Připravujeme rozhlasové pořady:
Od r. 1986 úzce spolupracujeme s Trans World Radiem. Naše pořady můžete slyšet protřednictvím TWR Radio 7, Radio Proglas, Radio Lumen.

b. Vydáváme časopis Zápas o duši:
V Českých zemích vychází od roku 1989, nyní čtvrtletně nákladem 5 500 výtisků; na Slovensku je rozesíláno 600 výtisků. ZOD je mezidenominační periodikum, zaměřené na budování teologických základů čtenářů, sleduje nejrůznější církevní směry, dění v církvích a odpovídá na dotazy čtenářů. Nevyhýbá se ani kontroverzním tématům. Cílem časopisu je probudit vážný zájem o biblickou tématiku. Výběr je obohacen řadou křesťanských článků překládaných z angličtiny. Časopis je zasílán zdarma a jeho vydávání je financováno z dobrovolných darů čtenářů. Dary vítáme.

c. Provozujeme internet - webové stránky:
Časopis Zápas o duši, křesťanské zpravodajství, kázání, ukázky z vydaných knih, biblická témata, atd. Rozhlasové pořady jsou uloženy ve zvukové (Real Audio) a textové podobě na Internetu a je možné si je stahovat v různých formátech.

d. Příležitostně vydáváme knih tiskem i na webu:
Podle finančních možností vydáváme "Teokaps" (teologie do kapsy) - zatím jeden výtisk, další je ve stavu konečné přípravy. První vydání má název Abrahamova čtyři potomstva, další má název: Kamenné desky. Obojí je překlad Johna Reisingera.

e. Spolupráce s dalšími misijními partnery:
Naše spolupráce s TWR trvá od roku 1987. Brněnská tisková misie (BTM), vydavatelství Poutníkova četba, občasná spolupráce s jednotlivými sbory. Jsme v kontaktu s misionáři vyslanými různými denominacemi především z USA.

f. Přednášky a kázání:
Pravidelně se scházíme ve středu večer, Evropská 88, budova Církev bratrské (vždy během školního roku).
Různá témata - po předchozí domluvě a na pozvání různých sborů, skupin a shromáždění.

g. Radio 7 – 107,7 – Banská Bystrica
Naším cílem bylo od počátku naši služby získat rozhlasovou licenci v Čechách nebo na Slovensku. Naše dlouholetá spolupráce s TWR trvá již více než 20 let a nyní se završila 17.6. 2008 přidělením frekvence 107,7 v Banské Bystrici. HCJB CZ a SK bude přispívat technickou podporou vysílání a tvrobou pořadů pro TWR Radio 7. HCJB Milan Hudec a TWR Lobo Vyhnánek jsou v této době hybnými pákami celého projektu.

3. VEDENÍ A SPOLUPRACOVNÍCI

Zápas o duši - HCJB World Radio CZ
Sídlo Sdružení:
Praha Břevnov

Ing. Pavel Steiger - odpovědný redaktor, autor, přednášející, kazatel
Klára Steigerová - jednatelka občanského sdružení, šéfredaktorka, autorka
Jindra Suchomelová - korespondence a administrace
Vladimír Dobiáš - webmaster
Věra Hanková – jazyková korektorka
Překladatelé:
MUDr. Marek Bednář - Křesťanské zprávy
Petr Papež

HCJB SK
Stará Turá
Mikuláš Zavilla - Jednatel občanského sdružení
Ing. Anna Zavillová - Korespondence a administrace
Milan Hudec - tajemník, zodpovědný za rozhlasové vysílání Radia Lumen, Banská Bystrica

Slovenská kancelář vydává časopis Zmena a Rást, koordinuje přípravu a textů pro rozhlasové vysílání Radia Lumen.

Upraveno 23.6. 2008