Zprávy z Ekvádoru - Quito 8/2000

> AMSTERODAM 2000
Reportáž sestry Helenky ze světového sjezdu evangelistů uspořádaného organizací Billyho Grahama v Amsterodamu v Holandsku ve dnech 23.července - 6.srpna 2000.
(Řádky v závorce jsou poznámky sestry Fialové k textu.)

Vyjela jsem z Austinu dne 22. července v poledne. V Chicagu jsem přesedala na Belgickou leteckou linku Sabena a díky Pánu, ačkoliv jsem měla turistickou třídu, dali mě do pohodlného oddělení, kde jsem mohla spát. Totéž pohodlí mi poskytli i na zpáteční cestě. Přistáli jsme v Bruselu a cesta do Amsterdamu již byla krátká. Celkově let trval 17 hodin. Následovala menší komplikace, protože naše kufry přiletěly až příští den.

Po příletu následovalo ubytování, proces zápisu a orientace, kde je ložnice, kde jídelna a kde auditorium.

V obrovském auditoriu bylo přítomno 12.000 evangelistů, kteří se sjeli z celého světa z 209 zemí. Sedmdesát procent z nich potřebuje překlad, aby mohli sledovat průběh konference. Překládalo se do 28 jazyků. Já jsem byla jedna z pěti, kdo překládal z angličtiny do španělštiny. Ostatní překladatelé z mé skupiny byly z Argentiny, jeden z Uruguaje a čtvrtý z Bolívie. Všichni to byli kazatelé, kteří milují Pána a slouží Mu celým srdcem. Jsou mezi 38-45 lety, ženatí s dětmi. Vytvořili jsme bezvadný team a spolupracovali na překladech všemožných programů, které se budou používat ve všech latinských zemích.

Konferenci zahájil Franklin Graham (48 let). (V některém z minulých oběžníků jsem psala, jak následuje příklad svého otce v evangelizační práci spojené s velkým programem dobročinností.) Omluvil svého otce Dr. Billyho Grahama (81), který se na konferenci nemohl dostavit, protože je právě po operaci na klinice Mayo. Na pokračování čte otcův dopis, ve kterém nabádá všechny přítomné evangelisty, aby všem ve svém okolí projevili lásku a nikdy nepřestali evangelizovat celý svět, než-li se vrátí Pán Ježíš.

Na konferenci přijela velmi početná delegace ze všech částí bývalého Sovětského svazu. Slyšeli jsme jejich svědectví a další svědectví z Brazílie, Ghany a mnoha jiných zemí.

Hlavní přednášky měli kazatelé jako, Billy Kim z Koreje, který měl strhující svědectví o tom, jak se díky Bohu odevzdal Pánu ve škole, za pomoci několika učitelů. Pak jsme překládali mocné svědectví Ravi Zachariáše, který má 2 universitní tituly z filosofie a theologie, pochází a je činný v Indii. Napsal množství knih a jedna z nich byla přeložena do češtiny pod názvem Skutečná tvář ateismu (Vydal Návrat domů).

Mimo jiné jsem překládala pro sestru Annu Graham Lotz, dceru Dra. Billyho Grahama. Byla to veliká zodpovědnost, protože se celý program natáčel na videokazety. Tisíce lidí, kteří tyto programy s mým překladem do Španělštiny uvidí, budou mít možnost obrátit své kroky od hříchu k Pánu Ježíši. Mluvilo se o důležitosti Bible při kázání, o tom, že náš vztah k Bohu je důležitější, než-li ke komu a jak mluvíme. Pána máme milovat celým srdcem. Láska k Pánu se má projevovat v rodině a v našem okolí. Podle toho jaký máme vztah k lidem, může nás Pán použít, abychom se dotkli srdcí těch, k nimž mluvíme. Během promluvy přečetla 6. kapitolu proroka Izajáše.

Velmi zodpovědný byl také můj překlad pro sestru Joni Erikson Tada, která se pohybuje na vozíku. (Mnoho posluchačů mi psalo, jakým požehnáním jim byla sestra Joni, když se s ní sešli při její návštěvě v tehdejším Československu. Mnozí znají její schopnost malovat štětcem v ústech krásné obrázky.) Před celým auditoriem vedla seminář, jak pomáhat invalidům, kteří nebyli uzdraveni a proto mají v životě mnoho překážek. Na světě je mnoho těch, kteří jsou odkázáni na invalidní vozíky.

Jedno z nejpozitivnějších svědectví měl Chuck Colson. Spolupracoval s americkým presidentem Nixonem a dostal se do vězení v souvislostí s aférou Watergate. Od roku 1976 je evangelistou pro uvězněné a jeho organizace nyní pracuje v 81 zemích. Ve své přednášce řekl: "Opravdová moc je ve slovu Pána Ježíše Krista, které může proměnit to nejtvrdší lidské srdce. Je důležité abychom my věřící podali svědectví příkladem našeho života, protože naše zpupnost může v posluchačích vyvolat vzpouru proti Pánu." Popisoval práci v Quiteňském vězení Garcia Moreno, kde mnoho věřících spolupracuje na tom, aby vězňové našli cestu k Bohu. Velký pokrok je ve vězení v Houstonu v Texasu, kde bylo poprvé povoleno aby věřící vedli žalář. Scházejí se s vězni k modlitbám a pro ty, kteří mají zájem pořádají biblické kurzy, které trvají 18 měsíců. Někteří vězni, i když mohou být propuštěni, nechtějí odejít, aby mohli kurz ukončit. Ze 48 vězňů, kteří kurz dokončili a již byli propuštěni, se ani jeden nevrátil do vazby. Je to obrovský úspěch, protože podle statistik 78% propuštěných se znovu nějak proviní a opět skončí za mřížemi.

Chci vzpomenout zajímavá svědectví dvou společníků, kteří se mnou překládali:
Jiří Eusagyre z Bolívie popisoval, že než-li poznal Pána, používal drogy. Tehdy v roce 1972 začal kazatel Ruibal neuvěřitelné probuzení mezi mládeží. Pán ho použil k tomu, že mnoho tisíc invalidních vozíků mohlo být navráceno do nemocnic, protože jejich uživatelé byli uzdraveni. (Nepochybuji o tom svědectví, protože jsem byla jednou na krátkém shromáždění pořádaném kazatelem Ruibalem v Quitu na Bolívijském velvyslanectví a mimoto, že jsem kolem sebe viděla tucty uzdravených, Pán mne uzdravil z neustálých bolestí za krkem, které se již nikdy nevrátily. Kazatel Ruibal je odnesl k Pánu.) Jiní vyprávěli, že měl trauma z toho, že jeho otec mu ukazoval fotografie hromady brýlí v Osvětimi, po lidech, které nacisté zabili. Naproti tomu v Bolivii byla celá hromada brýlí od lidí, kterým Pán prostřednictvím služby kazatele Ruibala uzdravil zrak. Doposud existuje sbor, který Jiří navštěvuje a kde se pravidelně schází 1.500 lidí. Jiří je nyní architektem a překladatelem a přijel sloužit Pánu překladem do Španělštiny.

Bratr Daniel Bianchi z Argentiny, měl také velmi poutavé svědectví. Vzpomíná, že v mládí ho zvala jedna rodina na prázdninovou školu, kde se naučil mnoho věcí z Bible. V té době však byla zoufalá politická situace a jako 16-ti letý mladík začal spolupracovat se skupinou, která myslela, že se vše změní a zlepší, když potáhnou doleva. Patřil také k lidovému divadlu, které nabádalo národ proti vládě. Jeden den, když se vrátil domů, maminka ho prosila, aby šel pro sestry, které byly v evangelickém kostele. Tam s ním začal mluvit kazatel a pozval ho dovnitř. Časem se odevzdal Pánu.

Jeho život se změnil proto, že si ho Pán povolal a on již politickou skupinu opustil. O několik dní později celá tato skupina i s vedoucím byla vládou zatčena a všichni byli popraveni.

Pán pak Daniele povolal a pracoval po několik let na lodi Doulos a v misii "Operacion Mobilisation" celkem 17 let. Pán ho používal na evangelizačních shromážděních v Ekvádoru, Španělsku, ve Francii, v Německu a jinde. Když bratr Billy Graham kázal 7 dní na stadionu River Plate v Argentině, bratr Daniel překládal do Španělštiny. Evangelizace byal vysílána satelitem do celé latinské Ameriky a já si na to dobře vzpomínám. Tehdy jsem byla v Ekvadoru. Na závěrečný večer použil Billy Graham jeho svědectví a tisíce lidí přišlo k Pánu.

Až sem Helenčina reportáž.

Podle několika informačních listů, včetně od Helenky, které jsem obdržela do Quita, nejmocnější svědectví na sjezdu v Amsterodamu měli dva Aukas-Huaraní s překladem Steve Sainta. V několika oběžnících jsem o historii indiánů kmene Aukas psala, a jestli někdo z nových posluchačů o nich ještě neslyšel, můžete mi napsat. Ráda pošlu kopie. Steve Saint byl také v létě roku 1990 se sestrou Helenkou a svou matkou sestrou Margaritou Van der Puy na okružní cestě v tehdejším Československu. Navštívili mnoho shromáždění a všude byli požehnáním. Mnozí z Vás si na něj jistě pamatujete. Jejich svědectví z Amsterodamu a vše ostatní, co se u Aukas mezitím odehrálo, Vám popíši v příštím oběžníku.

Příště se také dozvíte o zážitcích našeho vnuka Roberta, Helenčina syna, na první misijní cestě do Argentiny a Chile. Popsal nám již mnohá požehnání, ale celkovou reportáž doposud nemám. Jeho návrat do Texasu očekáváme v příštích dnech.

> HCJB
Mám také velmi důležitou zprávu, že výroční schůze HCJB, která se pořádá zde v Quitu vždy začátkem září, se letos zúčastní početná delegace z českého a ze slovenského oddělení, jako nikdy doposud. Svůj příjezd potvrdili z České republiky sestra a bratr Steigerovi v doprovodu bratra Heczko a bratra Vladimíra Dobiáše. Z Texasu přiletí sestra Helenka s bratrem Surovčekem. Na všechny se těšíme a výsledky Vám popíši později.

Mám také předběžnou zprávu, i když je to s předstihem, že frekvence pro zimu zůstanou pravděpodobně stejné jako loni v zimním období tedy:

> ROZVRH "DOBRÉ NOVINY" PRO ZIMU:
RÁNO: V 6.30, tedy v 5.30 a 6.00 UTC na 9765 kHz, na 31 m.
VEČER: Ve 20.30, tedy v 19.30 UTC na 17795 a 15550 kHz, to je na 16 a 19 m.

Nyní Vás velmi srdečně pozdravuji s upřímným přáním, aby Vám "Dobrá Novina" byla nadále požehnáním. Jako vždy v očekávání zpráv a hlášení příjmu od Vás - sestra Fialová.