Zprávy z Ekvádoru - Quito 7/1999

> V myrtovém lese udělali inventář
U prostřed okresu Carchi (Karči) blízko hranice s Kolumbií na severu Ekvádoru leží malá přírodní reservace zvaná Bosque de Arrayanes Monte Verde = Myrtový Les Zelená Hora. Odborníci a vědci Kulturního Střediska Yavirak společně s městským úřadem Montufar a obcí Monte Verde po 2 letém studiu zhotovili inventář. Podle odborníka Aloise Jacome zjistili, že před 50 lety měl myrtový les rozměr 500 hektarů, ale následkem zúrodnění půdy pro zemědělství, pěstují se zde hlavně brambory a kukuřice, rozměr lesa je dnes pouze 17 hektarů a mělo by být zajištěno, aby se dál nezmenšoval.

Velmi obtížná obnova je následkem stáří lesa. Stromy jsou 800 až 1.100 let staré a proto je les nejstarší v celém Ekvádoru. Málokde se objeví červený květ a o to méně černé sladké plody. Když pak semínko padne na zem, nemá možnost se v tak hustém lese vyrůst. Proto lesníci z lesa berou malé sazenice, v zimní zahradě jich mají víc než sto k příštímu vysazení. Dál sbírají ovoce a semínka a pečují o semenáčky, aby se zdárně ujaly. Les se má v budoucnu rozšiřovat mladými stromečky.

Vegetace: Les roste v průměrné teplotě 12 stupňů ve vlhké půdě. Podle ukončeného průzkumu v roce 1998, roste v lese 40 druhů rostlin. U nás známé jsou jen borůvky a rododendron. Jména ostatních nemohu zjistit ani ve slovníku.

Květin je tam 36 druhů a patří k nim především orchideje.

Savci: V tomto prostředí žije také 12 druhů savců, mezi nimi zajíci, netopýři, veverky, lišky a čtyři druhy myší. Nalézá se tam také jeden zvláštní druh lišky s 5 členy, která zapáchá. Všechny druhy zvěře potřebují zvláštní pozornost aby nevymřely. Například tchoř a jiné druhy vymizely před 25 lety.

Ptactvo je ponejvíce stěhovavé. V určité části roku přiletí vlaštovky, kolibříci, sovy a holuby. Existují však také domácí druhy z nichž jmenuji koroptve. Vedle lesa je laguna zvaná El Saládo (Slaná), kde žijí kačeny. Jak se zdá, volavky již skoro vymizely neb byl pozorován jen jeden pár. Problém reprodukce tohoto druhu spočívá ponejvíce v tom, že nejsou schopni dalekého letu a proto se dají snadno ulovit. Nedokáží opustit Myrtový les a navštívit svoje spřízněné druhy výše v horách.

Ekoturistika je nyní ve veliké oblibě, obzvláště v přírodních reservacích. Dle agrolesnického technika města Montúfar Emersona Bravo, již připravili 14 průvodců, kteří budou k službám v Myrtovém lese. Budou vodit návštěvníky a turisty po třech metr širokých cestách, které vedou do různých bodů lesa. Tak turisté poznají park a podrobnosti okolí. Proto průvodci prošli tříměsíční kurz v kulturním středisku Yavirak, jehož náplní byla historie, antropologie, biologie, ekologie a administrace.

Zvažuje se také sazba poplatku za vstupné. Peníze mají být použity na udržování parku, aby si tak vzácná přírodní reservace uchovala všechny krásy a odrůdy rostlin, květeny, zvěře i ptactva.