Zprávy z Ekvádoru - Quito 6/2000

> Vážení a milí posluchači!
Dnes uvádím několik zajímavostí o chovu ryb z provincie Chone.
Hektor Velez, obyvatel Chone (čti Čone), byl překvapen, když viděl v New Yorku stejné ryby, které předtím kupoval v tržnici v Chone. Byla to ryba chame (čti čame), kterou tam prodávali živou za 5 dolarů za libru. Rozdíl byl jen v tom, že byla prodávána jako ryba z Indie.

> Chame, ryba, která se exportuje živá:
Ryba je asi 30 cm veliká a se nejvíce podobná kaprům, jenom nemá vous. Ve slovníku jsem český název nenašla. V zemi je 50 hektarů vodních nádrží vhodných pro pěstování ryb. Protože je chov těchto ryb snadný, je možno je chovat v krajích, které trpí záplavami.

Mnozí si myslí, že tuto rybu jedí rádi pouze chudí lidé v provincii Chone, protože žije ve stojatých vodách, ale tento názor se pomalu mění. Trhy v Evropě, USA a v Asii tuto rybu vyhledávají.

Doposud chytali rybu chame jen v přírodě, v potocích a ve stojatých vodách. Pěstění ryb je nové podnikání a Euklides Andrade se stal pionýrem v tomto oboru. Od roku 1997 exportuje svoji produkci do USA. Ryby jdou v nádržích nejdříve do karantény v Guayaquilu a teprve potom se exportují ve vlhkých sudech. Výhoda těchto ryb je v tom, že mají schopnost přežít bez kyslíku. Do USA se vyváží letecky a v těchto podmínkách zůstanou naživu až 5 dnů.

V USA je nejčastěji kupují asiaté, kteří kupují nejraději ryby živé. Toto však není jediná možnost prodeje. Andráde tvrdí, že má objednávku na 300 tun ryb měsíčně do Anglie. "Lituji, že doposud v Ekvádoru nemáme kapacitu tolik ryb vypěstovat. Musíme prostudovat možnost jak vybudovat laboratoře ke kultivaci kvalitního potěru" prohlašuje Andráde. Doposud založil novou plantáž pouze s rybami odchycenými při ústí řeky Chone. Podle velikosti kupuje bedničku se 180 až 200 rybkami za 20 až 30 dolarů.

Chov se rozvíjí především v krajích, kde ryby žijí přírodně, protože je vyzkoušeno, že se jim nedaří kdekoliv. Nejlépe si vedou ve sladké nebo mírně slané vodě. Podle časopisu Produktivní kořen by se daly využít i prázdné nádrže, které byly vybudovány pro pěstování krevet. Od té doby co přišla na krevety nákaza, kterou nedovedou vyléčit, nejsou nádrže využity. Podle organizace CORPEI existuje v zemi 500 hektarů nádrží vhodných pro pěstování chame. Na jednom hektaru se dá vypěstovat až 25 000 ryb. Tak je možno prodat ročně až 60 000 liber. Největší výhoda oproti jiným rybám je, že ryba je filtrující a býložravá a tím je kultivování i export jednoduchý.

> Vyznamenání pro vysílací stanici HCJB
(Překlad článku z novin El Comercio z 20/5 2000)
Osm spolupracovníků rozhlasové stanice HCJB Hlas Církve Ježíši Blahořečí, obdrželo vyznamenání "Občan hrdina", zavedené organizací, která věnuje pozornost nouzovým situacím v Quitu. Takové vyznamenání se bude předávat každý rok občanům nebo organizacím, které odvedly vynikající záchranou práci v okamžiku ohrožení.

Pověřený starosta Alfonso Lazo odevzdal vyznamenání misijní organizaci HCJB. Důvodem udělení vyznamenání bylo, že v lednu tohoto roku se zřítil do propasti hluboké 200 metrů meziokresní autobus na cestě z Baňos do Quita. Ve spodní části této strže se nachází několik budov HCJB. Misionáři, kteří tam žijí, jsou většinou pracovníci ze Spojených Států. Přestože se nehoda stala v časnou ranní hodinu, okamžitě pomohli zraněným. Podle informace vypracované o neštěstí, ošetřili 36 osob a některé z nich dokonce ubytovali ve svých domácnostech. Když jim bylo oznámeno, že dostanou vyznamenání, požádali aby bylo předáno Misijní organizaci HCJB pro níž pracují.

> Zde v Quitu:
Mám opravdu sta hlášení příjmu a všichni posluchači mají vynikající ranní poslech. Je také dost těch, kteří poslouchají s úspěchem i večer, ačkoliv musím uznat, že někteří píší, že večerní poslech je horší, nebo dokonce, že jej nemohou vůbec naladit. Je však naděje, že se signál později zlepší.
Prázdniny jsou ve dveřích a málokdo má čas na psaní. Prosím nezapomeňte poslat alespoň pohledničku z výletu, nebo z dovolené. Samozřejmě že hlášení příjmu mám ještě raději.

K naší veliké radosti nás přijel navštívit náš vnuk Robert Gonzalez (23) z Texasu. Jelikož je odborník, zjednodušil pro mne některé práce na počítači. Byl s námi na chaloupce v La Merced, na kterou má tolik krásných vzpomínek z dětství. Bude u nás skoro měsíc. Bydlí u babičky Gonzalesové. Tam má asi 9 bratranců a sestřenek. Později přijede také na několik dní jeho bratr Jan a pak Jiřinka (sestra Helenka) s manželem. Tak to víte, jaká je to pro nás radost, že je všechny po dvou a půl roce opět uvidíme. Jiřinka má také vyjednanou schůzku s vedením HCJB.

S přáním stálého o Božího požehnání srdečně zdraví sestra Fialová.