Zprávy z Ekvádoru - Quito 5/2001
 HCJB World Radio / Misie HCJB-Ekvádor

Milí posluchači Dobré noviny,

V lednu jsme informovali všechny posluchače i čtenáře časopisu Zápas o duši (na str. 37 Zprávy z Ekvádoru) o tom, že se s posluchači krátkovlnného vysílání Dobrá noviny HCJB loučí sestra Fialová a veškerá korespondence přechází k nám. Trvalo téměř 3 měsíce, než posluchači tuto skutečnost přijali. Dnes můžeme říci, že následná služba z pražské kanceláře HCJB pokračuje hladce.

QSL pohlednice a oběžníky dostávají zájemci po obdržení Hlášení o poslechu jednou měsíčně. Dopisy, které jsou vhodné pro nedělní listárnu předáváme Heleně Kaplanové do Texasu. Sestra Fialová je s námi v čilém kontaktu prostřednictvím internetu a tak jí kdykoliv můžeme vaše pozdravy předat.

> REGATA: DOBRODRUŽSTVÍ PRO KAŽDÝ VĚK
regata V Ekvádoru je mnoho báječných přírodních krás a řeka San Carlos patří k těm oblíbeným. Je to nejen turistická, ale i přírodovědecká atrakce, která ještě není dokonale prozkoumána. "Regata de Boyas" je dvaceti minutová jízda po mírném proudu řeky, kterého se mohou zúčastnit i děti, pod dozorem dospělých. Při vodních radovánkách se používají nafouknuté pneumatiky z aut nebo nafukovací čluny.

Vesnice Mindo se nachází v provincii (okresu) Pichincha. Je tam kouzelné subtropické klima s průměrnou teplotou 21 stupňů celsia. Mimoto do řeky San Carlos přitékají prameny s teplou vodou z okolních sopek a tak je voda jako v lázních. Taková plavba je skvělá. Podobný výlet v jiných horských místech je naprosto nemožný, protože přítoky z ledovců, jsou tak studené, že jsou pro lidské zdraví škodlivé. Tyto řeky mohou sjíždět jenom sportovci, kteří k tomu mají zvláštní oblečení.

Pestrost vegetace v okolí Mindo zvyšuje jeho krásu a zajímavost. Je možné vidět mnoho druhu stromů, orchidejí, bromelií a kapradin. Kolem malebných říček a potůčku žije mnoho druhů ptactva. Například krahujci, papoušci a kolibříci různých barev, množství hmyzu a krásně pestří motýli. Celé území vytváří půvabnou přírodní zahradu. Tento výlet je vhodný pro všechny milovníky přírody. Po cestě se mohou poučit o zeměpise a národní historii. Do programu je zahrnuto přírodovědecké pozorování. Pořadatelé výletu prohlašují: "Pocit dobrodružství, vodní sporty a příjemná rekreace obohatí ducha i mysl všech osob, které se zúčastní." Mnoho domácích i cizích turistů patří k pravidelným návštěvníkům tohoto kraje.

Co potřebujete? Zápisné je 15 dolarů a kryje cestovné, výstroj potřebný k plavbě a průvodce. V batohu si přineste oblečení k plavbě (jako tričko, krátké kalhoty nebo plavky) a peníze na ostatní výdaje.

> ČERSTVÝ VZDUCH, ANIŽ BYSTE OPUSTILI MĚSTO
Mnozí obyvatelé velkých měst touží po tom, aby na víkend z města odjeli do hor nebo k moři. Rozptýlení, zábavu a čerstvý vzduch však můžete najít v parcích města. V tom směru je město Quito vyjímečné. Vycházka do parků Alameda, El Ejido, La Carolina, de la Mujer, Šantá Anna, Solanda nebo do Metropolitního Parku se může proměnit ve výlet do přírody, setkání s uměním, sportem nebo typickým jídlem.

Park La Alameda (Park stromořadí) je nejstarší v Quitě a nalézá se opravdu ve středu původního města. K zajímavostem patří veslování na lodičkách na umělém jezírku ozdobeném ostrůvky a mosty. Toto dobrodružství stojí za hodinu 2 dolary a do loďky se vejde 5 osob. Když vystoupíte na rozhlednu zvanou Šnek, máte opravdu krásný rozhled na město a okolní horské velikány. Observatoř, neboli hvězdárna uprostřed parku, je velmi zajímavá budova neboť byla postavena již v roce 1873. Dá se navštívit každý den v týdnu a vstupné stojí 0.20 dolarcentu pro dospělé, 12 centů pro studenty a 8 centů pro děti.

Pro posluchače Dobré Noviny bude asi zvlášť zajímavá následující informace. Hned naproti hlavnímu vchodu hvězdárny je mramorová pamětní deska na které stojí: MILAN RASTISLAV ŠTEFANIK - *21.7. 1882 - 4.5. 1919 - Proslulý činovník při prohlášení svobody Československého státu a první ministr národní obrany. Vědec, který spolupracoval od roku 1913 do 1915 v Quitu na této hvězdárně.

Když jsem se na hvězdárnu přišla podívat, přívětivý mladík s dlouhými vlasy a náušnicí, který mi po zazvonění otevřel, se velmi divil, proč mne zajímá právě tohle . A tak když mi všechno pečlivě popsal, vyprávěla jsem mu o tom, že ačkoliv jsem byla v koncentračním táboře, protože tatínek byl žid, nyní věřím v Pána Ježíše a sloužím mu v Českém oddělení HCJB, které vysílá každý den české a slovenské programy.

park Park El Ejido (obecně pastviny) se nacházel dlouho na západním okraji města. Existoval již v roce 1948, když jsme do Quita přijeli. Jelikož jsme bydleli blízko, často jsme tam jezdili s kočárkem a později na houpačky, když byly naše děti ještě malé. Nyní v parku můžete provozovat tradiční sporty, nejrůznější atrakce a oblíbené divadlo v přírodě. Koncem týdne tam bývá prodej obrazů a nejrůznějších, po domácku vyráběných, suvenýrů.

Na severu města se nachází rozsáhlý park La Carolina. Před třiceti lety byla v těchto místech ještě pastviska a zahradnické školky, kde se pěstovaly rostliny a květiny pro městské zahrady. Rozloha parku je 60 hektarů a průměrný počet návštěvníků ve slunnou neděli je 30 tisíc. Park nabízí nejpestřejší zábavu a sport. Mimo lagunu, kde jsou loďky na veslování a šlapání, jsou tam všemožná hřiště na kopanou a košíkovou, kurty na tenis, atd. Dále jsou tam různé jízdní dráhy, rampy pro kola a kolečkové brusle. V parku je rozmístěno nejrůznější sportovní náčiní. Pro zájemce vedou instruktoři každý víkend aerobic. Zájemci se také mohou projet na koni.

Metropolitní Park je největší a leží trochu mimo město. Nachází se na vyvýšeném místě s monumentálním výhledem na město a horské hřebeny. V dohledu je majestátní Pichincha, jejíž vrchol je často pokryt sněhem. Park ještě není dokončen. V původním eukalyptovém lese se budují pěšinky altány a hřiště. Park patří k oblíbeným místům, kde rodiny a přátelé pořádají pik-niky. Místo je vhodné nejen pro pěší výlety, ale i na kolech nebo na koních.

V každém z parků - Ejido, Karolíně a v Metropolitním parku jsou rozlehlé trávníky, kde se mohou rodiny volně procházet a děti si hrají. Květinové záhony jsou málokde, ale zato je všude plno vzrostlých stromů. Mimo eukalyptů a všemožných druhu palem se dá posedět v chládku cypřišů, borovic, akácií, mimos, javorů, jasanů a mnoha dalších druhu. Nejkrásnější je, že se dá pozorovat a fotografovat množství krásného pestrého ptactva, jako jsou různé druhy kolibříků, červené kardinálky, malé zelené papoušky a žluté ptáky, kteří krásně zpívají.

Posluchače Dobré noviny srdečně zdraví sestra Fialová, Jindra Suchomelová a Vaši Steigerovi.