Zprávy z Ekvádoru - Quito 5/2000

> MANTA město základny.
Česky by se řeklo, že vyjímka potvrzuje pravidlo. Mezitím, co celý Ekvádor žije v nejhorší depresi, do Manty přicházejí nové cizí kapitály. Budoucnost vypadá velmi nadějně.
V osmdesátých letech bylo přístavní město Manta plné násilí, s velmi malou nadějí na nějaké zlepšení nebo pokrok. Na začátku tohoto nového tisíciletí rozdíl nemůže být pádnější. Dnes je Manta moderní město s velikou budoucností. K tomu napomohly různé faktory: v posledních 3 letech se zvýšila aktivita rybolovu o 50%, přítomnost severoameričanů na letecké základně, městská administrace, která udržuje město v čistotě a pořádku. Také obyvatelstvo si pomalu zvyká na příliv turistů.

> PRÁCE:
Ačkoliv v celém Ekvádoru zoufalí Ekvatoriánci stojí v řadách u patřičných úřadů, aby jim vystavily pas a mohli opustit vlast a odejet do ciziny, v Mantě jen málokdo chce odejít. Důvod je ten, že v Mantě jsou pracovní místa stabilní a s příchodem nových investic se hledají noví pracovníci. Benito Vasques, ředitel prvotřídního hotelu Oro Verde, prohlašuje: "Vše teprve začíná. Důkazem je, že 60% návštěvníků je ve městě kvůli obchodu a pouze 40% jsou turisté. Opravdu všichni chtějí být zahrnuti do tohoto pokroku. Jsou tu nové kapitály pro celulární telefonní společnosti, pronájem automobilů, hotely, restauranty a obchodní střediska. A to všechno proto, že je klid a jistota pro domácí i cizince. Jistota je to hlavní jak pro turisty, tak i pro lidi, kteří chtějí investovat.
K tomu byl nejdůležitější podpis dohody Ekvádorské vlády se Spojenými Státy, která povoluje použití letecké základny Eloy Alfaro v Mantě pro severoamerická ledtadla v boji proti drogám. Přítomnost "gringů" je velikým užitkem, neboť otevřela dveře cizím inversionistům, kteří se tak cítí jistější a klidnější."

> HLAVNÍ BOD:
Stejný názor mají skoro všichni obyvatelé Manty. Opravdu, pouhý pokus domorodců, zařadit do plebiscitu otázku o přítomnosti Severoameričanů na letecké základně byl všemi obyvateli energicky zamítnut. Všichni jsou spokojeni s tímto rozhodnutím, protože vidí výhody, které jim to přináší. Velitel letecké základny Vladimiro Perez prohlašuje: "Vždyť to není žádná Americká základna. Prakticky je to místo zásobování. Doposud je aktivita normální a bude tak pokračovat. Jsme informováni o každém letu severoamerických letadel a o všem, co podnikají, protože to je základ dohody. Již započala také práce na rekonstrukci letiště. Již uzavřeli smlouvy s několika domácími podniky, aby provedli práce. Celková investice má být 80 milionů dolarů. Tím bude mít zaměstnání mnoho domácích obyvatel.

> OBCHOD A TURISTIKA:
Mnozí již pracovali dopředu, nežli přišli Severoameričané. Tak v Mantě jsou již moderní obchodní střediska, mnohonásobné biografy, a různé obchody s elektrickým zbožím a jiné. Počítá se s dalším vzrůstem. Toto potvrzuje Mariano Zambrano, předseda obchodní komory v Mantě, jeden z největších exportérů ryb této oblasti. Dionicio Cedeňo, ředitel oblasti, očekává, že se také zvýší provoz v přístavu. Velmi přesvědčivě ujišťuje:
"Nyní jsou opět silnice v dobrém stavu a země vychází ze své strnulosti. Mantenský přístav nabude opět své důležitosti."
Kdo opravdu nejraději přijede do Ekvádoru přístavem v Mantě, jsou turistické křižníky. Pouze v lednu tohoto roku tam zakotvilo 6 lodí tohoto druhu, každá s 800 pasažéry. Průměrně se počítá, že každý turista utratí v Mantě 1 000.- dolarů což znamená v Mantě příjem z turistiky za pouhý jeden měsíc 4,800.000 dolarů. Dobrá položka, obzvláště, když se počítá, že je to teprve začátek, ale budoucnost vyžaduje veliké investice. "Krátkodobě, když nechci říci okamžitě, v Mantě bude nedostatek hotelů" říká Mario Zambrano. Přes to je si jist, že přijdou hotely zavedených mezinárodních firem a to přinese opět zaměstnání pro mnohé domácí.

> PODNIKY:
50% obyvatelstva Manty se živí rybolovem a obchod není špatný. Export ryb z Manty jde mimo jiné až do Číny a Japonska a přes nízké ceny na světovém trhu vynesl v roce 1999 300 milionů dolarů, což je rekord v celé historii tohoto přístavu. Cizí firmy také ohlásili svůj příchod aby pracovaly v tomto oboru, což je dobrá vyhlídka. Pro Mantu nebyl ani fenomén El Niňo, který způsobil v Ekvádoru zátopy, tak ničivý. Silnice do Manty nebyly příliš poškozeny a množství ryb v moři velmi vzrostlo. Zambrano prohlašuje: "Dříve se z přístavu pašovaly drogy a to si nyní již nikdo netroufá. Proto je větší klid pro naši práci a tím se také zvětšuje export ryb. Zvětšují se konzervárny, továrny na výrobu rybí moučky, výroba oleje a mýdla. Kdyby byl dostatek pitné vody, měli bychom ještě větší možnosti pokroku."

> BUDOUCNOST:
Tak vypadá nyní Manta, pokrokové hlavní město provincie Manabi. Násilí je pod dohledem (pouze 2 delikty denně) za poslední rok byly jenom 2 přepady bank a nebyl žádný únos. "Není to ráj" říká policejní šéf Ramíro López, "kontrolujeme však vše lépe nežli v jiných městech Ekvádoru. Doposud nebyl poškozen ani jeden turista. To ukazuje světu dobrý obraz našeho města. S Americkou investicí na letecké základně budeme mít také prvotřídní mezinárodní letiště. Manta je přístav s největší projekcí na celém Pacifickém pobřeží."

Přeji Vám mnohá Boží požehnání a těším se na zprávy od Vás. S pozdravem sestra Fialová.