Zprávy z Ekvádoru - Quito 5/1999

Radosti i starosti!
> Evangelický sjezd:
Na táboře "Nový Život" (Campamento Nueva Vida) uspořádala organizace Evangelické Bratrstvo (Confraternidad Evangelica) mezi 24. a 29. květnem 1999 veliký celostátní sjezd kazatelů a vedoucích misií. Ke shromážděným promluvili 4 kazatelé, které k tomu účelu pozvali a mezi nimi našeho syna Ottu z Kostariky. Tak se radujeme nejen z toho vynikajícího shromáždění, za jehož požehnání z celého srdce prosíme Pana, ale také z toho, že při té příležitosti může posloužit náš syn a když Pán dá, budeme mít také možnost ho uvidět.

> Letecký a raketový inženýr je universitní titul, který dne 14. května dosáhl náš nejstarší vnuk Jan Gonzalez z Texas A&M University, která má 40.000 studentů. Poslední úkol pro dosažení titulu skupina studentů musela vymyslet a zkonstruovat nový typ letadla. Sestrojený model měl velikost 1,50 metru. Z šesti skupin, které pracovaly na nových modelech letadel, Janova skupina obdržela vyznamenání a první cenu. Součástí odměny byl i finanční příspěvek. Jejich letadlo se vzneslo tak vysoko, že skoro měli obavy že ho ztratili. Ostatním soutěžícím 3 modely spadly a dva 2 zbývající sice létaly, ale neměly úspěch. Tak se radujeme a děkujeme Pánu za to že vyslyšel naše modlitby. Nyní prosíme aby Jan dostal zaměstnání, kde ho Pán chce mít, neboť za 6 měsíců musí začít splácet školní půjčku, kterou na studie obdržel.

> Poslech "Dobré Noviny" je po změně pro léto ráno na 1 1875 kHz, nyní uspokojivý. Začáteční potíže s rušením radia VOA bratr Ing. Weber úspěšně vyřešil. Zajímavé je, že ačkoliv je dosti posluchačů, kteří posílají pozitivní hlášení příjmu i pro poslech večerního vysílání, někteří píší, že večer ještě nikdy nezachytili. Je to asi místem poslechu, nebo rádiem. Mnozí také píší, že v létě, na chaloupce v lese, je slyšet mnohem lépe nežli v městě v paneláku.

> Poštovné nám zde v Ekvádoru nedávno zdvojnásobili, což opravdu není pozitivní zpráva. Protože posílám poštu s ustřiženým rožkem jako tiskopis, ačkoliv doručení trvá o několik dní déle, poštovné je o polovinu levnější. Od posluchačů vím, že v Evropě a jinde ve světě je poštovné také stále dražší.

> Hranice mezi Ekvádorem a Peru bude konečně přesně vyznačena. Při postavení posledního pohraničního kamene budou přítomni oba presidenti, jak Jamil Mahuad, tak Fujimori a tím bude přesně vyhraněna demarkační čára, což by mělo ukončit dlouholeté nesváry obou zemí. Oboustranné obchodní styky se začínají zdárně vyvíjet.

> Situace v Ekvádoru: Oproti tomu, co jsem popisovala v březnu, se situace začíná uklidňovat. Jak cena dolaru, tak i benzinu se ustálila na rozumné výši. Nedostatek benzinu již neexistuje. Taxikářům i autobusům bylo povoleno mírně zvýšit ceny jízdného, takže máme opět normální dopravní provoz. Minulý týden skončila stávka učitelů státních škol a byl zahájen nový školní rok v okresech na pobřeží. (Zde na horách začíná školní rok v září.) Po podepsání kolektivní smlouvy zaměstnanci zdravotnictví jsou konečně státní nemocnice k radosti všech nemajetných pacientů opět v provozu. Tím ovšem nechci říci, že je krize úplně zažehnána. Naopak, chci popsat ještě některé existující potíže.

> Nezaměstnanost značně stoupla protože 1.500 menších podniků muselo likvidovat. Velké firmy a obchody nabízejí až 50 % slevu, protože potřebují peníze na platy dělníků a zaměstnanců, a také na placení dluhů za materiál.
Bylo postaveno několik přepychových hotelů a když hotel Mariot dal do novin oznámení, že hledají 400 zaměstnanců, dostavilo se 15.000 uchazečů. Na dotaz reportérů z televize: "Jaké místo hledáte?" muž středního věku odpověděl: "Pracoval jsem vždy v kanceláři, ale vezmu cokoliv, i kdybych musel uklízet, nebo nosit zavazadla."
Poslední dobou narůstá emigrace. Spousta lidí se snaží dostat, většinou ilegálně do Spojených Států. Stovky lidí žádají týdně o vstupní víza do Španělska a Itálie s nadějí, že se tam uchytí. Ministr práce prohlásil: "Dříve měl každý právo mít zaměstnání. Dnes je to privilegium, kterého si musíme vážit." V poslední době podle odhadu emigrovalo z Ekvádoru na milion lidí.

> Opakují se povodně, jako vždy v období dešťů, které se dostavilo letos trochu později. Na mnoha místech mají úrodu pod vodou a na mnoha jiných sesun půdy strhl domečky nebo silnici do propasti. Tak se stalo i s částí kolejí železnice. V jednom místě má Ekvádorská železnice kuriozitu zvanou Nariz de Diablo neboli Čertův Nos. Vlak tam pracuje s 2 lokomotivami a jede serpentinou buď dopředu nebo dozadu, aby zdolal prudký kopec. Tato zajímavost, často navštěvovaná turisty, momentálně nefunguje, neboť pracně vybudované koleje na srázu strhla řeka do propasti 100 metrů hluboké. Přesto všechno tu však oproti jiným zemím Jižní Ameriky žijeme klidně. Například v sousední Kolumbii bylo hlášeno za první 3 měsíce roku 1999 513 únosů, nehledě k záškodnické válce, která tam nebere konce.

> Jugoslávie, která je nám jako národ tak blízká, prožívá katastrofu, kvůli které nám krvácí srdce. Prosíme Pána, aby tento konflikt brzy ukončil. Všechna korespondence zaslaná posluchačům do Jugoslávie se mi vrátila. Zbývá jenom komunikace rádiem, elektronickou poštou a modlitby, ve kterých se setkáváme před trůnem Božím.
Osobně často myslím na to, že ani Češi ani Slováci nejsme tak pomstychtiví. Nebyla pomsta a krveprolití ani při ukončení vlády Rakousko Uherska, ani při odchodu nacistů nebo komunistů, ačkoliv nám tolik ztrpčovali život, a tak děkuji Pánu za to, že naše národy jsou mírumilovné.

> Prázdniny jsou za dveřmi, čas výletů a dovolené. Tak se těšíme, až nám zašlete z Vašich zájezdů pohlednici. Doufám, že nevynecháte ani obvyklé hlášení příjmu. Přeji Vám nadále jasný poslech "Dobré noviny". Kéž nám Pán všem pomáhá v tomto možná už posledním čase. Kéž setrváme do konce na cestě k Němu a s Ním se pak věčně radujeme.

Srdečně Vás zdraví sestra Fialová.