Zprávy z Ekvádoru - Quito 4/2002
 HCJB World Radio / Misie HCJB-Ekvádor

Milí posluchači!
Tentokrát jsme tu měli opravdu slavné Velikonoce a chci vám o tom něco napsat.

> TÁBOR NOVÝ ŽIVOT: (Campamento Nueva Vida)
Naše misijní organizace H C J B uspořádala o Velikonocích od čtvrtka do neděle slavnostní shromáždění zvané OBJETI OTCE (Abrazo del Padre) v táboře Nový Život, kde jsem dosud předsedkyní. Program vedl v Jižní Americe velmi známý křesťanský zpěvák z Kostariky, Danilo Montero. Čtyři sta padesát přítomných se sjelo nejen z Ekvádoru, ale i z různých zemí Jižní Ameriky a dokonce i z Mexika a Dominikánské Republiky. Pro nedostatek postelí jich asi 40 spalo na matracích na zemi.

Nové auditorium bylo při shromážděních nabito. Asi 50 osob stálo vzadu, protože pódium se zvukovým zařízením bylo rozšířeno. Zpěváci a hudebníci skupiny bratra Daniele Montero jsou z Kostariky a USA. Hlavní téma kázání bylo odpuštění a udobření. Pán slavně odpověděl mnohými požehnáními na předešlé modlitby celé naší skupiny a jistě i jiných bratří a sester. Když zpívali oslavy Pánu, lidé si odpouštěli a udobřovali se. Byli osvobozeni od zahořklosti, závisti a nenávisti. Tak obdrželi OBJETÍ OTCE nebeského.

Organizace programu na straně H C J B byla jako vždy perfektní. Každý z přítomných obdržel také duchovní literaturu. Potom vedoucí H C J B i bratr Danilo Montero děkovali za to, jak laskavě a pečlivě s nimi na táboře Nový Život jednali a byli nadšeni celým prostředím tábora, který má rozlohu 7 hektarů zahrad, kde jsou hřiště a laguna s loďkami.

> KOLOSEUM RUMINAHUI:
V Neděli Vzkříšení byl v největším krytém koloseu Ruminahui v Quitu uspořádán koncert. Koloseum má kapacitu pro 20.000 osob a bylo plno, ačkoliv vstupenky stály čtyři dolary, což je na Quito dosti drahé. Tam bylo Boží požehnání ještě větší. Když po kázání zpívali přítomní oslavy Pánu, mnozí přijali osvobození a někteří byli i uzdraveni. To vše nás naplňuje jásotem pro čest a sláva Panu, který slavně vyslyšel naše modlitby.

> ZVONY:
Mezi jinými koncerty letos byl o Velikonocích uspořádán koncert zvonů. Všech 115 zvonů v Quitu znělo najednou večer v 19.00 hodin. Asi 1.500 osob šlo nebo jelo na kopeček zvaný Panecillo (Houska), aby lépe slyšeli, ale zvuky zvonů byly vzdálené od města, takže měli jen nádherný pohled na osvětlené chrámy a město. V jasném večerním počasí to byl jedinečný zážitek. Nejlepší poslech byl na Plaza de la Independencia (Náměstí svobody) ve středu města, naproti katedrále a Presidentského paláce. Zvony zněly celou hodinu.

> KATEDRÁLA:
Ještě jeden z koncertů chci popsat. V sobotu v poledne byl v katedrále koncert uspořádaný Dětským etnickým orchestrem z Ayora. Stovka domorodých vesnických děti hrála a zpívala v přeplněné katedrále. Jejich koncert se líbil všem přítomným.

Před začátkem některé děti zpanikařila. Nikdy neviděly tak obrovský chrám a vůbec ne tolik lidí pohromadě. Nikdy nevystupovali před publikem. Nakonec se všichni uklidnili a vše proběhlo dobře. Děti 10 až 13 let staré byly ze 17 vesniček a samot z okresu Chimborazo. Padesát jich hrálo na kytary, flétny, mandolíny a další domácí nástroje. Padesát jich zpívalo vybrané křesťanské písně. Na program se připravovali cely rok. Vedlo je šest instruktorů, kteří děti naučili číst partitury. Představení tohoto orchestru bylo částí programu Festivalu náboženské hudby pořádané během velikonočních dnů v Quitu.

S přáním mnohých Božích požehnání zdraví sestra
Fialova

Všem posluchačům přejeme nejen dobrý poslech, ale i křesťanské povzbuzení do každého dne.
Zdraví vás: Helena Kaplanová, Klára Steigerová, Jindra Suchomelová a Gabina Lauková

> POZOR - ZMĚNA FREKVENCÍ:
Letní české a slovenské vysílání od 31.3.2002 do 26.10.2002:
Ráno: 06.30-07.00 SEČ: 25 m (11 830 MHz)
Večer: 21.30-22.00 SEČ: 16 m (17 795 MHz); 13 m (21 470 MHz)

Všechny pořady vysílání HCJB z Ekvádoru je i na Internetu:
http://www.hcjb.cz/ nebo http://www.reformace.cz/

Anglická WEB stránka:
www.hcjb.org.ec, E-mail: vozandes@hcjb.org.ec