Zprávy z Ekvádoru - Quito 2/2002
 HCJB World Radio / Misie HCJB-Ekvádor

Milí posluchači,

> VÝZNAMNÉ VÝROČÍ  H C J B  - 70 LET HLASU AND
70. vyroci Koncem roku 2001 jsme oslavili 70. výročí od chvíle, kdy se v éteru ozvalo vysílání HCJB - HLAS AND z Ekvádoru. První signál mohl oslovit jen několik jednotlivců, protože v té době bylo v celé zemí pouze 13 rozhlasových přijímačů. Vysílání začínalo v pastoušce ovčáků vysoko v horách And a trvalo pouze 30 minut. U zrodu vysílání stálo pět manželských dvojic misionářů: Clarence a Katherine Johnes, Ruben a Grace Larson, David a Emma Clarck, John a Ruth Clarck, a Paul a Vernice Young. Prvotní záměr misionářů byl umožnit každému člověku na zemí, aby slyšel evangelium Ježíše Krista ve srozumitelném jazyce.

Nikdo netušil, že ten první šelest, vysílaný 25. prosince 1931, pouhým 250 wattovým vysílačem a po domácky vyrobenou anténou, ponese Dobrou novinu přes celé andské pohoří a že za pouhých 10 let bude poselství HCJB slyšet na mnoha vzdálených místech světa. Ruben Larson zahájil následujícími slovy: "Posloucháte Hlas And, rozhlasové vysílání H C J B ...". První ohlasy byly skvělé.

Dnes HCJB vysílá ve 20 jazycích a 24 dialektech, 24 hodiny denně, přibližně 100 vysílacích hodin denně a 1 milionem dvěma sty tisíci wattů do celého svět.

Anteny Pifo Antény jsou umístěny ve vesnici Pifo, 15 mil vzdálené od Quita. Tam je "les" 32 věží antén a 12 krátkovlnných vysílaček. Areál by se měl v příštích letech stěhovat, protože v blízkosti se plánuje stavba nového letiště pro Quito. Zprvu se zdálo, že je to špatná novina, ale protože vysílací technologie se během posledních let změnila natolik, je to příležitost k velké modernizaci a využití nejnovějších technologií.

Z počátku byly zdrojem energie dieselové agregáty, ale tento způsob byl brzy nedostačující. Proto byla vybudována nejdříve první přehrada a dnes jsou dvě a dokončuje se třetí, takže i v době největšího sucha mají dvě hydroelektrárny dostatek vody. Všechny přehrady při pramenech řeky Amazonky, hydroelektrárny, rozvody a cesty v nepřístupném terénu, vybudovali inženýři H C J B. Obě turbiny na přehradě v Papallacta proměňují vodní energii v 6 milionu wattů elektřiny. Přebytky elektřiny významně pomáhají ekvádorským potřebám.

Projekt Zakládání nových AM a FM rádií pomáhá na různých místech světa začít vlastní křesťanské vysílání. Pomoc spočívá v přípravě nových pracovníků jak obsluhovat nahrávací a vysílací techniku, jak připravovat programy a obsluze vysílačů. Dnes spolupracuje stovka partnerů (obvykle jednotlivé sbory nebo denominace) v devadesáti různých zemích. Služba místního vysílání klade důraz na to, aby se lidé modlili za své vlády. Partneři HCJB pomohli zahájit vysílání v následujících zemích: Burkina Faso, Estonsko, Litva, Makedonie. Polsko, Rumunsko a USA. World Radio Network v USA je provozovatelem 19 rozhlasových stanic podél US Mexické hranice.

> SATELITNÍ VYSÍLÁNÍ
* Ve spolupráci s TWR je v provozu první křesťanský satelitní network ALAS v Latinské Americe se stovkami lokalit v 18 zemích.

Satelitni antena HCJB Quito * Satelitní network v Rusku vysílá křesťanské pořady 24-hodin denně na území celého bývalého Sovětského svazu.

* V roce 2001 začalo satelitní vysílání do arabského světa, na Střední východ, do Severní Afriky a pro arabsky hovořící posluchače v Evropě.

> ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA
Významnou součástí služby misijní služby HCJB je zdravotní péče pro domorodé obyvatelstvo. Dvanáctého října 1955 byly otevřeny dveře nemocnice VOZANDES. Pacienti a jejich rodiny v nemocnici nacházejí nejen vzornou zdravotní péči, ale i duchovní službu. Díky práci kaplanů v nemocnici vzniklo v samotném Quitu několik sborů. Nemocnice má svůj uzavřený TV sytém, kde jsou uváděny křesťanské pořady. V roce 1987 byl zahájen Projekt život. Ten vedl k rozšíření nemocnice, aby misijní lékaři a nemocniční personál mohl poskytovat péči rostoucímu počtu pacientů. Ročně je v nemocnici ošetřeno více než 180 tisíc pacientů. Satelitní zdravotnická zařízení jsou v San Lorenzo, Loja, na severu Quita, v Carapungo, La Gasca, Pifo, na jihu až v Atucucho. HCJB také poskytuje péči lidem, kteří jsou nakaženi nemocí AIDS.

Významnou součástí zdravotní péče je pobočka nemocnice VOZANDES v městečku Shell na okraji džungle, která vyrostla s pomocí křesťanů z Evropy. Ta slouží od 10. května 1958 a poskytuje všeobecnou chirurgii a lékařskou pomoc pro domorodce, kteří žijí v okolních pralesech. Kritičtí pacienti z okolních džunglí jsou převáženi letecky. Další zdravotní péči zajišťuje mobilní zdravotnická služba. K tomu slouží speciálně uzpůsobená pojízdná klinika. Ostatní zdravotníci využívají spojení s pacienty pomocí autobusů, malých letadel, kanoí a do nejodlehlejších míst docházejí pěšky.

Misionáři HCJB mají významný podíl na vězeňské službě. Nejrůznějšími praktickými projekty pomáhají nejen rodinám, ale i vězňům návrat do normálního života. Existuje mnoho dalších akcí a aktivit, kterými misionáři slouží ekvádorským spoluobčanům. Velkolepé jsou vánoční koncerty, nejrůznější akce pro chudé děti, obětavá pomoc při všech přírodních katastrofách... Projekt Desarollo Comunitario (Místní rozvoj) pečuje o ekvádorské domorodce a pomáhá jim s projekty zdrojů pitné vody, soustavně vyučují základy hygieny, péči o děti, dbají na to, aby měli k dispozici základní zdravotní péči, zubní ošetření, atd.

HCJB má také vlastní tiskárnu, grafiky a kalendáře, které jste od nás každoročně dostáváte, byly vytištěny v Quitu. Pokud máte internet, můžete se podívat na výtisk bible pro bývalé lidožrouty - kmen, kde bylo v šedesátých letech zabito pět misionářů.

> TELEVOZANDES
V roce 1959 zahájila misie H C J B první televizní vysílání v Ekvádoru. Na počátku se vysílalo 3x týdně večer po dvou hodinách. Signál dosahoval na jihu do Ambata, na sever až na Kolumbijskou hranici. Brzy se vysílání prodloužilo na čtyři hodiny denně. Programy s duchovním zaměřením pro děti a pro rodiny se vysílaly živě.

Časy se změnily a HCJB se rozhodlo televizní vysílání prodat státnímu provozovateli. Dál však připravují mezinárodní televizní programy. Začátkem roku 1973 Televozandes vyrobilo několik seriálů, jako Prisma, Armonilandia, celovečerní film Vánoční píseň ... a je nositelem různých cen a mezinárodních uznání za vynikající tvorbu. Dnes se Televozandes specializuje na výrobu a distribuci programů pro křesťanské i komerční televizní stanice v Jižní Americe. Známé jsou programy jako El Amor Que Vale (Adrian Rogers), En Contacto (Charles Stanley), série "Jakubův Žebřík" a "Tváří v tvář", které jsou ve studiích Televozandes dabovány do španělštiny. Televozandes zahájilo novou mezinárodní produkci pořadů, které mají pomocí televize a videokazet šířit lásku a pravdu Boží obyvatelstvu Jižní Ameriky.

> VZDĚLÁNÍ
Zaměření na výchovu a vzdělávání se promítá do rozvoje kritického myšlení latinskoamerické společnosti. Evangelium Pána Ježíše Krista je součástí tvořivé výchovy a integrální proměny společnosti. Vznikly programy dálkového studia, zvaného EDUADIS. Mezi další významné projekty patří Centro Cristiano de Comunicaciones CCC (Křesťanské středisko komunikace), kde se připravuje ekvádorská a kontinentální mládež pro tvorbu rozhlasové a televizní programy zaměřené na evangelizaci. Oddělení APOYO je odnoží biblicko-teologické přípravy kazatelů a vedoucích křesťanských pracovníků v Jižní Americe.

> WEBOVÁ SLUŽBA
Rozvoj internetové technologie umožnil vznik WEBových stránek. Na nich mohou zájemci sledovat i zprávy z křesťanského světa. Používáme jeden společný kanál pro osm jazyků (anglicky, španělsky, japonsky, česky, slovensky, francouzsky, německy a portugalsky). Plný rozvoj a dosah internetového vysílání je ještě před námi, ale už dnes mohou mnozí lidé celého světa poznávat evangelium Pána Ježíše Krista. České a slovenské vysílání má vlastní server, kde se automaticky archivují všechny odvysílané pořady, které si mohou poslechnout posluchači kdykoliv a kdekoliv na celém světě. Kromě posluchačů od nás máme ohlasy z Austrálie, Ameriky, Kanady, Koreje a očekáváme další.

> MISIJNÍ POSLÁNÍ

A tak se první vysílání, které začínalo v pastoušce ovčáků vysoko v horách, stalo základem misijní společnosti HCJB, která má po sedmdesáti letech služby v Jižní Americe mezinárodní dosah. Dnes ji tvoří více než tisíc misionářů, zaměstnanců a dobrovolníků. HCJB obdrží ročně více než 100.000 dopisů ze 150 různých zemí. Na české a slovenské vysílání každoročně obdržíme kolem pěti tisíc hlášení o příjmu posluchačů z 23 zemí. Dnes, stejně jako v roce 1931, stojí HCJB odhodlaně ve službě BOHU, Ekvádoru a celému světu. A na konec: mnozí lidé se nás ptají co znamená zkratka HCJB? Zde je vysvětlení - Hlas Církve Ježíši Blahořečí.

> ZNÁMKY
Obalka prvniho dneK sedmdesátému výročí H C J B, vydala Ekvádorská národní poštovní správa dvě upomínkové známky HCJB. Každá je o hodnotě 0.68 dolarů a obálku prvního dne můžete vidět na našich webových stránkách.

> ADRESY
znamka Poštovní: H C J B , BOX 17-17- 691, QUITO-EKVADOR
Stránka WEB: www.hcjb.org.ec, E-mail: vozandes@hcjb.org.ec

Pokud chcete obdržet v angličtině barevnou brožurku, která popisuje práci HCJB, napište nám.

Všem posluchačům přejeme nejen dobrý poslech, ale i křesťanské povzbuzení do každého dne. Zdraví vás: sestra Fialová, Helena Kaplanová a pracovníci v pražské kanceláři, kteří pro vás pilně připravují nové pořady. Rozhlasovou koordinátorkou se stala Gabina Lauková