Zprávy z Ekvádoru - Quito 2/2000

Milí posluchači!

> Revoluce:
Jak slyším z posledních zpráv elektronickou poštou a taktéž již obdržených výstřižků z Českých novin, jste všichni informovaní o tom, jaké drama jsme tu prožívali. 5.000 domorodců opravdu obsadilo Quito a dokonce kongres a presidentský palác, který president Jamil Mahuad v okamžiku nebezpečí opustil. Prožili jsme dramatické hodiny, kdy to již vypadalo, že za pomoci armády převezmou domorodci vládu. V telvizi jsme již viděli jak triumvirát se zvednutýma rukama oslavoval vítězství. V tu hodinu v radiu HCJB se všichni vedoucí křesťanských organizací z celého srdce modlili, aby Pán ochránil Ekvádor od všeho zlého a dosadil vládu, která zemi povede k dobru. Taktéž se modlili v mnoha evangelických a katolických kostelích i v katedrále. Pán opravdu vyslyšel ty vroucí modlitby a za pár hodin byl demokraticky dosazen bývalý vícepresident republiky Noboa a země byla ušetřena diktatury, která většinou nevede k ničemu dobrému.

> Domorodci: Situace opravdu ještě není vynikající, ale doufáme, že s pomocí Boží se vše uklidní. Je již dosazena nová vláda, celý národ touží po klidu a po vzájemném porozumění. Je jasné, že se pro domorodce, kteří žijí ve veliké bídě, musí něco udělat. Dle názoru mnohých by se nejprve měli naučit houževnatě pracovat a omezit počet dětí, neb nikde na světě rodiče nemohou v dnešní době uživit tak početné rodiny, obzvláště když nejsou zvyklí houževnatě a pilně pracovat.

> Finanční situace:
Včera promluvil nový ministr financí a dal nám potěšující zprávu, že nám vyplatí polovinu úspor, které nám před rokem vláda "zmrazila". Přednost mají staří lidé, kteří celý život šetřili jako my, aby na stará kolena měli z čeho žít, neb veliká většina byla v naprosto zoufalé situaci, protože si ze svých úspor, se kterými počítali, nesměli nic vyzvednout. Tak mnozí s pláčem vyprávěli, že ačkoliv mají v bance peníze, nemohou je vyzvednout a nemají na živobytí ani na léky. Nová vláda by ráda vyplatila vklady všem, ale nemá z čeho. (Zde v Ekvadoru neplatí každý na nemocenskou a starobní pokladnu.) Tak to vypadá, že ostatní lidé, kteří jsou mladí dostanou místo uspořených peněz státní bony, které jim budou vynášet 7% ročně.
Na začátku roku 1999 stál dolar 7.000 sukrů. V okamžiku, kdy udělali dolarizaci stoupnul na 25 000. Následkem toho i všechny ceny v sukrech prudce stoupají, ale dělníkům ani zaměstnancům dosud nezvýšili platy a tak všichni jenom touží po tom, aby se vše rychle vyřešilo. Každý kupuje jenom to, co je naprosto nezbytné, jinak nemohou být živi.
Zděšeni jsme slyšeli z České republiky, že některé banky přišly na mizinu a lidé ztratili celoživotní úspory. Nic takového zde neexistovalo. Až v posledním roce 1999 67% bank přišlo na mizinu. Jednak proto, že lidé, kteří si vypůjčili kvůli krizi, nemohli zaplatit ale hlavně pro to, že bankéři doslovně národ okradli. Vložili peníze do svých vlastních podniků a ošidili lidi. Jenom jeden z bankéřů je ve vězení, ostatní s penězi "zmizeli".
Před několika lety jsme jezdívali do Kolumbie, protože se tam levně nakupovalo. Nyní je to obráceně. Opravdu tisíce lidí jezdí denně z Kolumbie a Peru do Ekvádoru na nákup. Pro ně jsou naše ceny o 60 % levnější nežli doma. Tak v pohraničních městech mají velikou konjunkturu a mnozí přijedou dokonce až do Quita. Jedinou chybu to má, že nakupují také benzin a tanky s plynem, na které stát dává subvenci. Na pokračování však již žádné nářky, přejdeme na jiné téma.

> 25. výročí "DOBRÉ NOVINY"
Letos v měsíci květnu slaví náš program "Dobrá Novina" 25. výročí. Děkujeme Pánu za každého jednotlivého posluchače a tuze se těšíme, když nám všichni napíšete. Máme ve zvláštní lásce ty, kteří poslouchají a nám píší od začátku. Velmi by nás potěšilo, kdybyste nám v dopise sdělili jak dlouho "Dobrou novinu" posloucháte, a jestli jste za tu dobu přijali Boží požehnání. Převelikou radost bychom měli, kdyby nám napsali pár řádků i posluchači, od kterých jsme doposud nedostali žádnou korespondenci a víme, že je jich mnoho. Chcete abychom oslavili výročí s jásotem a díkůvzdáními Pánu? Tak nám prosím brzo napište.
Poslouchejte dobře "Dobrou novinu" abyste se dozvěděli, jaké malé překvapení pro Vás v rámci oslav připravujeme.

> FREKVENCE PRO LÉTO:
Bratr Weber se nachází právě v Evropě, aby pro "Dobrou novinu" i jiná oddělení zajistil nejlepší frekvence a poslech. Doufáme, ze se nám pro léto od 25. března navrátí tak velmi oblíbena frekvence 11785 kHz. Podrobnou zprávu Vám však budu moci sdělit až po jeho návratu, asi v příštím dopise. Doposud je poslech ráno na 9765 kHz dle dopisů a hlášení velké většiny posluchačů velmi uspokojivý, kdežto jenom menšina hlásí dobrý poslech i večer. Doufáme, že se i tyto zprávy brzo zlepší.

> OSTROVY GALAPAGY:
12 února je zvláštní den věnovaný územím ostrovů Galapag a Amazonii. Jsou to opravdu 2 zvláštní půvabné kraje, které se všichni snaží udržovat a uchovat. Ta snaha není pouze pro ekvadorce, ale pro všechno lidstvo a pro budoucí generace. Proto různé státní, soukromé i mezinárodní organizace spojují svoje úsilí, aby ochránili tato území za pomoci programů a zákonů.
Největší úspěch byl v tom směru dosažen Ministerstvem turistiky, když bývalý president republiky, Jamil Mahuad, podepsal nařízení a zvláštní zákon pro ostrovy Galapagy, který přišel v platnost na začátku ledna tohoto roku.
Zákon reguluje rybolov a turistiku a mimo jiné nařizuje přísný dohled, aby nevnikly na ostrov nové druhy živočichů, které tam tradičně neexistovaly, jako na příklad kozy. Ty spasou všechnnu vegetaci a nedovolí, aby se zdárně rozšiřovaly druhy vzácných živočichů, které žijí jenom na těchto ostrovech. Také je zakázán dovoz na ostrovech neobvyklých rostlin.
Rybáři, ač nechtějí, musejí nyní také dodržovat zákon, že je jim rybolov povolen pouze 40 mil od pobřeží ostrovů. Tím se kolem ostrovů udrží hojnost všemožných vzácných a jinde nevídaných mořských ryb a mořských živočichů.

> AMAZÓNSKÉ ÚZEMÍ:
Pro eklogický systém Amazónského území je výhodné, že bylo v lednu roku 1999 prohlášeno jako "nedotknutelná zóna". Tím se udrží nedotčeno tak vzácné přírodní prostředí a také různé skupiny domorodců, které v tom území žijí. V tom směru ještě chybí mnoho práce, aby bylo vše dle plánu uskutečněno. Proto je důležité, aby dekrety a rozkazy nezůstaly pouze na psacích stolech. Musí se jednat rychle, aby nebylo příliš pozdě.
Aby se v amazonském území udržela existence všech druhů vzácných rostlin a živočichů, spolupracuje také velmi účinně se skupinou "zelených" Německá organizace technické spolupráce.