Nová Zmluva - Celé knihy

Pořady jsou k dispozici ve dvou audio formátech:
       ra  RealAudio (RealOne Player)
wma  Windows Media Audio (MS Media Player)


  Kapitola  RealAudio   WindowsMedia   Délka
  Matúš 1.- 6. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  27:23
  Matúš 7. - 11. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  25:23
  Matúš 12. - 15. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  27:18
  Matúš 16. - 20. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  23:27
  Matúš 21. - 24. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  24:29
  Matúš 25. - 28. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  30:16
  Marek 1.- 5. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  26:22
  Marek 6.- 9. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  26:22
  Marek 10.- 13. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  24:44
  Marek 14.- 16. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  20:25
  Lukáš 1. - 4. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  27:28
  Lukáš 5. - 8. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  30:36
  Lukáš 9. - 11. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  24:48
  Lukáš 12. -16. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  28:41
  Lukáš 17. -20. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  23:33
  Lukáš 21. - 24. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  28:07
  Ján 1.- 4. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  23:54
  Ján 5.- 7. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  22:43
  Ján 8.- 11. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  28:04
  Ján 12.- 16. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  13:17
  Ján 17.- 21. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  28:52
  Skutky apoštolov 1.- 6. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  28:39
  Skutky apoštolov 7.- 10. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  27:58
  Skutky apoštolov 11.- 16. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  28:46
  Skutky apoštolov 17.- 21. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  28:52
  Skutky apoštolov 22.- 24. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  15:19
  Skutky apoštolov 25.- 28. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  21:56
  Rimanom 1.- 5. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  22:23
  Rimanom 6.- 11 kapitola   RealAudio   WindowsMedia  28:46
  Rimanom 12.-16. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  18:30
  1. list Korinťanom 1.- 7. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  26:59
  1. list Korinťanom 8.- 13. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  23:30
  1. list Korinťanom 14.- 16. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  17:36
  2. list Korinťanom 1.- 6. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  18:40
  2. list Korinťanom 7.- 13. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  22:58
  Galaťanom   RealAudio   WindowsMedia  21:32
  Efezanom   RealAudio   WindowsMedia  20:38
  Filipanom   RealAudio   WindowsMedia  15:36
  Kolosanom   RealAudio   WindowsMedia  14:20
  1. list Tesaloničanom   RealAudio   WindowsMedia  13:10
  2. list Tesaloničanom   RealAudio   WindowsMedia  07:09
  1. list Timoteovi   RealAudio   WindowsMedia  17:45
  2. list Timoteovi   RealAudio   WindowsMedia  13:04
  Títovi   RealAudio   WindowsMedia  07:29
  Filemonovi   RealAudio   WindowsMedia  03:18
  Hebrejom 1.- 9. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  20:56
  Hebrejom 10.- 13. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  22:20
  Jakub   RealAudio   WindowsMedia  17:04
  1. list Petrov   RealAudio   WindowsMedia  20:31
  2. list Petrov   RealAudio   WindowsMedia  12:39
  1. list Jánov   RealAudio   WindowsMedia  16:36
  2. list Jánov   RealAudio   WindowsMedia  02:18
  3. list Jánov   RealAudio   WindowsMedia  02:20
  Júda   RealAudio   WindowsMedia  05:03
  Zjavenie Jána 1.- 7. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  25:48
  Zjavenie Jána 8.- 16. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  28:03
  Zjavenie Jána 17.- 22. kapitola   RealAudio   WindowsMedia  25:43