Sedm modelů pro vztah vědy a víry
  Věda a teologie Příroda a Písmo Zastánci Východiska Námitky
1. Přírodovědecká teologie Evidencialismus: věda poskytuje důkazy pro inteligentního stvořitele. Konkordismus: Bible obsahuje skrytou vědu, která ji potvrzuje. Hugh Ross, J. P. Moreland, Josh McDowell, Charles Thaxton, Morris (ICR) Věda i Genesis jsou především historické příběhy. Důkazy nabízí jen omezenou představu Boha. Základem pro víru se stává věda. Racionalismus.
2. Kompartmentalismus Žádná společná půda, a tedy žádný důvod ke konfliktu. Bible není doslovná ani historická, obsahuje duchovní pravdu, zvláště o Kristu. Karl Barth, neoortodoxie Veškerá přírodovědecká teologie je čistě lidská. Boha lze nalézt jedině v biblickém zjevení. Naprostý dualismus. Ztráta jednoty pravdy může vést ke lhostejnosti vůči rozporům. Ignoruje případné souvislosti dějin přírody a Písma.
3. Pouze Bible Teologie založená na Bibli odmítá většinu moderní vědy. Bible je bezchybná a je základem veškeré pravdy. Morris (ICR), Bahnsen, presuppozicionalisté, teonomisté, rekonstrukcionisté Bible je doslovně pravdivá. Z toho vychází veškeré poznání. Lákavý, zcela deduktivní systém, ale Bůh napsal dvě knihy, ne jednu. Presuppozicionalismus se stává jiným názvem pro slepý dogmatismus.
4. Pouze věda Scientismus: věda popřela tradiční teologii. Věda vyvrátila většinu biblické historie. Provine, Dawkins, E. O. Wilson, Weinberg, ateisté, světští humanisté Věda i Genesis jsou především historické příběhy. Scientismus je víra, kterou věda sama nevyžaduje. Její zjednodušování popírá osobní smysl v lidské zkušenosti.
5. Vědecká teologie Tradiční teologie potřebuje zdokonalit, aby byla konzistentní s moderní vědou. Bible je kniha starověkých mýtů, ve které snad jsou skryty psychologické postřehy. R. W. Burhoe, Teilhard de Chardin, Capra Vědecká mysl odmítá biblické koncepty. Náboženství je zcela lidské. Důvodem k optimismu je růst našeho poznání, kterým se spasíme sami. Vysoce intelektuální, ale vede ke ztotožnění stvoření a vykoupení. Je to různorodá směs teologie a vědy se ztrátou integrity na obou stranách.
6. Komplementarismus Dva různé pohledy na skutečnost. Oba jsou platnými zdroji poznání. Příroda je Božím všeobecným zjevením, Bible zvláštním zjevením. sv. Augustin, Francis Bacon, R. Bube, H. van Till, C. Hummel Bůh je jediným stvořitelem veškeré skutečnosti. Skutečnost má více úrovní. Různé úrovně vyžadují různý popis. Všechny se navzájem doplňují. Maximalizuje požadavek integrace. Vyčerpávající, ale velmi komplikovaná logická struktura. Podporuje i skutečnou vědu, i skutečnou křesťanskou víru, aniž by je od sebe oddělovala.
7. Nová syntéza Monismus: Radikální změna teologie i vědy do jediné skutečnosti. Co je to Bible? McLaine, Pagels, New Age, východní náboženství, pohané, gnostikové, křesťanská věda, scientologie Žádné stvoření. Monismus: vše je totéž. Odmítnutí rozumu. Tajné poznání. Fatalismus. Neřeší problém zla. Neracionální. Pavěda a pseudoteologie.

Podle anylýzy z knihy dr. Richarda H. Bubea Putting it All Together (Dát to všechno dohromady), vydané v University Press of America, 1995.