Osobní dopis panu Bin Ládinovi
       

Vážený pane,
rád bych Vám poděkoval, že jste si udělal čas a poslal k nám několik svých ochotných bojovníků nenávisti a lži, aby se nás pokusili zničit.
Během pokusu vyděsit nás k smrti zasáhla Boží ruka a Bůh se oslavil i ve vašem zlém a podlém plánu, který měl vyvolat strach v srdcích a myslích nás Američanů.
1. Děkujeme Vám, že jste nám všem umožnil spatřit, jak se náš prezident i naši bývalí prezidenti modlí společně při společné bohoslužbě.
2. Děkujeme Vám, že jste přiměl i náš kongres, aby se poklonil u nohou Ježíše Krista, prosil za odpuštění a žádal Boha o moc pro vedení našeho národa.
3. Děkujeme Vám, že jste dovolil, aby se do našich škol vrátila modlitba a že jste našim dětem umožnil, aby se modlily k Bohu za jeho posilu a ochranu během vyučování.
4. Děkujeme Vám, že jste zařídil, aby zaměstnavatelé zaměstnance nechali i v pracovní době uctívat našeho Spasitele a modlit se k němu.
5. Děkujeme Vám, že jste nám ukázal, že tu nejsme sami od sebe, že každý den našeho života jsme tu jen díky Boží ruce.
6. Děkujeme Vám, že jste během jednoho dne přivedl zpět do církve a k pokání před Bohem více lidí, než by dokázalo svědectví všech křesťanů v naší zemi za celý rok.
7. Děkujeme Vám, že jste nás probudil a ukázal nám, že lidé v naší zemi ještě úplně neotupěli a že v Kristu jsme silnější než všechny problémy, kterým naše země čelí.
8. Děkujeme Vám, že jste nám připomněl, že rasová, náboženská a kulturní nenávist nemá smysl, a když ji budeme chovat v srdci, nemůže z toho vzejít nic dobrého.
9. Děkujeme Vám, že jste nám pomohl znovu pochopit, proč je na našich bankovkách napsáno „věříme v Boha“, proč zpíváme „Bože, žehnej Americe“ i to, co je to pravé vlastenectví.
10. Ale především Vám, pane bin Ládine, nyní, když je Bůh s námi, děkujeme, že jste se zasadil o to, aby v bitvě zaujal místo, které mu právem náleží, takže i Vy poznáte, že jemu patří to vítězství, o kterém mluví jeho slovo – kde se sejdou dva nebo tři v jeho jménu, tam je mezi nimi i on.
Děkujeme Vám tedy, že jste posílil naši víru v Boha a lásku k našim americkým bližním bez rozdílu barvy pleti, rasy nebo náboženského přesvědčení.
Americký občan – a voják Boží armády

- Internetový folklór -