Expanze Scientologie

I. Administrativní technologie jako součást expanze scientologie
   Na základě zkušeností s řízením scientologie vytvořil L. R. Hubbard postupně to, co je dnes známo jako Hubbardova administrativní technologie.
   Licenci na používání a prodej těchto technologií obhospodařuje Světový ústav scientologických podniků (WISE), který sám sebe považuje za neziskovou náboženskou organizaci vytvořenou za účelem sjednocení všech podnikatelských organizací, které používají administrativní technologie L. R. H.. Členem WISU nejsou pouze firmy, které tyto technologie používají, ale i ty, které je prodávají. Tyto firmy působí i u nás.
   Hubbardovy technologie jsou obsaženy ve svazcích H. Management Series. Tyto technologie jsou celé scientologické. Vycházejí ze stejných premis jako scientologie - v těchto technologiích se mluví o analytické a reaktivní mysli, o thetanovi apod. Obsahují množství scientologicky redefinovaných pojmů. Používají se stejné metody tréninku jako v dianetických centrech, stejné definice, stejný OCA nebo EBA test.
   Tyto administrativní technologie mají v zásadě spasitelský, universální charakter a dosah. V jakémsi materiálu se praví:
   "V průběhu věků padly nespočetné civilizace, padly vlády a to, že selhaly způsobil nedostatek jedné nebo více divizí". A myslí se ten scientologický ortbord, organizační struktura, které scientologové právě v těchto firmách prodávají. Takže protože nepoužívali technologii L. R. Hubbarda, tyto organizace padly. Je to výklad světa, náboženský výklad světa, nazveme-li scientologii náboženstvím. Obsahuje příčinu zla - reaktivní mysl. V motivační přednášce je napsáno: "Společným jmenovatelem všech problémů a potíží, je tzv. reaktivní chování." Administrativní technologie obsahují i skrytě náboženské pojmy - duše, duch, myšlení, životní síla - thetan, mluví se o 7. dynamice (duchovní svět) a 8. dynamice (nekonečno), cíli života, což je přežití. Administrativní technologie mají v sobě spasitelský akcent. Představitel této scientologické firmy o své říká, že je důležité, aby jeho firma existovala, že je to důležité pro Českou republiku. To bychom ještě pochopili, ale když říká, že je to důležité pro celou planetu Zemi, vidíme, že nejde jen o obyčejné administrativní technologie.
   Činnost scientologických firem, které prodávají administrativní technologie je v podstatě misie. Nejde jen o to produkt prodat, ale i získat pro scientologii celé firmy. Tomu odpovídá i pracovní nasazení, které vyžaduje celého člověka, jeho cílený zájem a mnoho času. V takových firmách se pracuje 9 hodin denně, jeden den večer je ještě porada a k tomu navíc mají všichni scientologové povinnost 12 a půl hodiny týdně studovat Hubbardovy spisy a příkazy.

II. Standardní prodej
   Scientologické firmy se presentují jako licencovaní prodejci manažérské technologie, organizačního know-how, technologií na zlepšení mezilidských vztahů, reorganizace firmy, strategické plánování, politika firmy, finanční plánování, testy osobních schopností a schopností vedoucích. Prezentují se jako prodejci těchto technologií.
Standardní postup prodeje:
- inzerce a kontakt na osobu, která odpověděla na inzerát. V kontaktu je nejčastěji EBA test. Může to být také "0" test osobnosti (OCA), test schopností vedoucího pracovníka, test chybování, test inteligence a další.
   Buď na tento test vedoucí podniku zareaguje pozitivně, tzn. vyplní ho a pošle do scientologické firmy, pošle fakturu na 1200 Kč za vyplnění a přichází další krok
0 trénink efektivity, probíhá s ředitelem
1 motivační přednáška pro všechny zaměstnance
2 trénink organizace, zase pro ředitele (7 divizí, případně reorganizace podniku)
3 semináře pro zaměstnance-komunikací k úspěchu, motivační seminář
4 pokročilé tréninky, např. trénink v administrativní škále, trénink objasňování produktů.
   Speciální druhem tréninku je etický seminář nebo seminář osobní hodnoty a integrita. Scientologická etika se dá charakterizovat tak, že člověk je eticky na tom dobře, když má vysoké statistiky. Když vydělává hodně peněz, prodává hodně knih a hodně kursů, je eticky vpořádku. Jakmile tato statistika jde dolů, musí to řešit s etickým komisařem, neboť je to pro něj etický problém na jehož řešení získá etický příkaz. Jednotlivými kursy tedy člověk v tom podniku proniká dále a dále do tajů scientologické víry. Kursů existuje mnohem více, než uvádíme.
   V případě neúspěchu při zavádění technologie bývá nabídnut auditing. Je vidět, že z koleje, která vypadala zpočátku manažérsky, administrativně, nenábožensky, najednou vede výhybka na dianetická centra, auditingy apod. Konečným cílem je nejpravděpodobněji zavedení komunikační technologie do té firmy, reorganizace podle scientologického modelu a členství ve WISU.
   V EBA testu jde hlavně navázání kontaktu a získání důvěry, nejde tedy o podnikání. Ředitelé bývají často osamocení a jde o to začít s nimi hovořit a prodat jim nějaké produkty. Účelem setkání je vytvořit obchod. EBA test má 100 otázek, ale jsou konstruovány stejně jak u oxfordského testu. OCA je pozoruhodný tím, že vždycky pro jedno kritérium je stanovena každá desátá otázka, v EBA testu je to naprosto stejné. Prvních sedm sloupců toho výsledného grafu odpovídá sedmi divizím, podle kterých by se pak podnik měl rozdělit a tři sloupce jsou vyhodnocení ředitele.

Trénink efektivity
   Říká se mu také trénink základních manažerských dovedností. Je to jednodenní trénink a jde v něm o cyklus akcí.
1. Když něco děláte, tak je potřeba to rychle dokončit. Rychle se rozhodnout, zda to vyhodíte do koše, zda to pošlete někam dál nebo zda to uděláte. Jde o to, aby tyto cykly byly co nejrychlejší.
2. Druhou takovou zásadu např. je, že vše musí být písemně. To, co je ústně, nebo telefonicky, prostě neexistuje.
3. Na stolech zaměstnanců jsou tzv. komunikační stanice. Jsou to tři košíky
      - k vyřízení
      - v běhu
      - hotovo
   Tyto košíky navazují na tzv. komunikační centrum, kde bude mít každý zaměstnance své košíky, kam budou chodit písemné příkazy od ostatních zaměstnanců. Tento trénink efektivity je jednodenní s vedoucím pracovníkem, taxa je mezi 12 a 25 tisíci korun. Závisí to na solventnosti podniku.

III. Reakce a zkušenosti
   Jsou velmi dobré, lidé si uvědomili, jak má podnik fungovat. Zavádějí nové technologie a postupně se z nich stávají scientologové. Postupně přebírají scientologickou mluvu, její výrazy a technologii Hubbarda do sebe "nasávají".
   Na druhou stranu existuje celá řada námitek. Je to lákání peněz, drahé, nepřináší nic nového, pouze základy manažerských dovedností, velmi teoretické, neprofesionální prostředí seminářů. Na námitkách je zajímavá úpornost, s níž jsou od scientologů vyžadovány zdroje špatných referencí. Jestliže napíšete, že již nechcete trénink nebo chcete nějakým způsobem ten cyklus porušit, okamžitě jste bombardováni ze strany scientologů dopisy proč, kdo vám dal ty špatné reference, kdo vás ovlivnil, chtějí znát jméno a scientologové dokáží být dobře připraveni, být výřeční, asertivní a rozhovory s nimi jsou velmi nepříjemné pro velkou úpornost, s níž jsou vyžadovány tyto zdroje referencí. Scientologové se nikdy nesmíří s tím, že by jejich způsob někomu nevyhovoval. Administrativní technologie jsou prostě geniální, ty musejí vyhovovat každému a ten komu nevyhovují je utlačovatelská osoba - SP, nebo PTS - potenciální zdroj potíží nebo je to rovnou nepřítel nebo ten člověk není informován. Ale že by člověk mohl být normální a jenom se mu tento způsob nelíbí, to neexistuje. Toto černobílé rozdělení je typické pro náboženské sekty. Je zajímavé, jak do něčeho tak obyčejného jako jsou manažerské technologie se dostává to scientologické, v podstatě náboženské zaujetí. Firmy. které používají tyto technologie mají určité společné znaky, a to negativní.
   Je to velká fluktuace, špatná atmosféra vyplývající z písemné komunikace, cítí se být stále kontrolováni a sledováni, je zde velký nátlak k tomu scientologickému obrazu světa, zavádí se scientologický slovník a zaměstnanci slyší už jen slova jako je "vyklírovat", nebo když něco chceš, tak musíš "mít silný záměr".
   Další skutečnost je, že zavedení těchto metod je pro firmy finančně náročné. Za jeden den práce scientologické firmy - jeden scientolog a jeden školený = 20 000 Kč. To pro malou a střední firmu není málo. Velmi náročné to také bývá pro zaměstnance, kteří si musí kursy platit. Málokdy se stane, že by kursy pro jednotlivce zaplatil podnik.
   Zavádění technologií je fanatické, velmi dogmatické, nikdo nezná bratra. Hubbardova technologie musí být splněna do poslední čárky. To zní sice velmi hezky, že máš věřit jen tomu, co sám poznáš, ale v podstatě se nelze odchýlit od Hubbardova dogmatu. Je to nesrovnatelné s různými církvemi, které bývají za dogmatické považovány. Existuje ještě jedno nebezpečí, které si firmy ani neuvědomují - nebezpečí důvěrných informací v rukou scientologů. V tom jsme stále ještě dost naivní. Zákazníci - majitelé podniků vyplňují bez mrknutí oka údaje o svých firmách. Lidé, kteří tyto informace scientologům takto poskytují, mohou být snadno vydíratelní.

IV. Závěr
   Nemělo by nás asi příliš zajímat, jaká je kvalita produktů, které tyto scientologické firmy prodávají, to je diskutabilní jako celá scientologie, ať si každý prodává co chce. Když to někdo chce koupit, proti tomu nelze nic namítat. Neměla by nás ani zajímat cena. Víme, že za to, od čeho si lidé něco slibují, jsou ochotni zaplatit cokoliv. To je jejich věc. Z hlediska zákoníku práce by nás mohla zajímat taková smlouva ve scientologické firmě, která své zaměstnance zavazuje:
   "V případě, že zaměstnanec po třech měsících od podepsání této smlouvy bude uzavírat kontrakty v hodnotě nižší, než 100 000 Kč bez DPH za 1 měsíc, ukončí obě strany tento smluvní vztah."
   Další zajímavá součást této smlouvy je:
   "Jestliže zaměstnanec po šesti měsících ... bude uzavírat kontrakty menší než 150 000 Kč... ukončí obě strany tento vztah." Tato skutečnost vypovídá o atmosféře v těchto firmách nejlépe. Jediné, co bychom měli mít v patrnosti je to, že:
1) nejde jen o prodej, ale jde i o scientologickou misii, o rozšíření Hubbardových technologií.
2) nejde jen o vztah prodejce a zákazníka, ale o vytvoření skupiny, sítě vlivové superorganizace, jejíž struktura je pro kohokoliv, kdo je venku, neprůhledná, kde se mohou různě přelévat peníze. Připočteme-li k tomuto
1) spasitelství a to vyklírování planety
2) informace o firmě a informace z auditingu
3) zkušenost, že eticky je podle zkušeností scientologické etiky všechno možné, pak není divu, že některé země nepřijímají Scientology s otevřenou náručí.

- Přepis poznámek z přednášky o sektách - Zdeněk Vojtíšek, Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů -