Mo-lympiáda
       Chuck Colson

V těchto dnech sledují mnozí diváci televizi více než obvykle, protože fandí sportovcům Zimních olympijských her v Salt Lake City. Tyto hry jsou však více než jen o lyžování a bruslení. Záběry na mormonský chrám připomínají, že jsou to také hry o místě pořadatelů - mormonů a roli mormonství v americkém životě.

Přestože má mormonská církev asi 11 milionu členů a odhadem hodnotu kolem 25 miliard dolarů, má problém se svým imágem. Proto, jak uvádí NEWSWEEK, "Vůdcové mormonů považují olympiádu za Bohem danou příležitost ukázat celému světu mnohé pozitivní stránky mormonského života a víry".

Klíčovým bodem, který mají vůdcové na mysli, je komunikovat do světa představu, že mormoni jsou přirozenou součástí křesťanství. Tak například chtějí, aby média přestala užívat termín "mormon, mormonský, atd.". Místo toho, má být používán zkrácený odkaz na mormonskou církev jako "Církev Ježíše Krista", což je odvozeno z oficiálního jména "Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů".

Informativní filmy, které jsou připraveny pro zahraniční novináře, kladou důraz na úzký vztah ke křesťanství a vyzdvihují důležitost Bible v mormonské víře a praktikách.

Ale nic z toho nezmění fakt, že mormoni jsou úplně jiným náboženstvím. Například mormoni věří v mnohobožství, ne jen v jednoho Boha. Křesťané věří, že Bůh je věčný a je duch. Mormoni věří, že bůh tohoto vesmíru -- tak jako bozi jiných vesmírů -- jednou existoval v tělesné podobě dnešní lidé. Bůh se postupně vyvinul v poznání a stal se božskou bytostí, ale uchoval si své tělo.

Mormonský bůh je ženatý se stvořením, které mormoni nazývají "Matka". "Matka" však není totožná s Marií, o níž mormoni věří, že byla Bohem fyzicky oplodněna. Pro mormony je Ježíš Božím synem v jiném smyslu, než jak tomu učí křesťanská víra.

To je jen několik málo příkladů toho, jak je mormonství odlišné od křesťanství. A proto žádní křesťané, dokonce ani ti liberální, neuznávají mormonský křest. Není to křesťanský křest, protože mormonství není křesťanství. To je důvod, proč musíme s láskou ukazovat takové rozdíly vždy, když se naskytne příležitost.

Před několika lety jsem byl řečníkem na semináři jedné významné skupiny podnikatelů. Měl jsem slovo jako první. Pak byl na řadě věhlasný mormonský autor a guru v oblasti jak řešit své problémy. Začal přednášku tím, že promítl na zeď černobílý obrázek, na němž bylo několik křivek, které směřují do středu.

Pak poprosil jednu polovinu přítomných posluchačů, aby zavřeli oči a druhé skupině ukázal obrázek mladé ženy, který tvořil kontrast a křivka uprostřed. Potom udělala to samé s druhou polovinou přítomných. Ačkoliv všichni viděli stejný obrázek, stejný kontrast a křivky, viděla druhá skupina starou ženu. To dokazuje, jak řekl autor, že můžeme vidět stejnou věc dvěma různými způsoby. Jeho snahou bylo ukázat, že s mormonstvím je to obdobné. Mormonství a křesťanství vidíme jinak jen proto, že o něm máme jistou představu, která zakrývá skutečnost. Po presentaci jsem se ho zeptal: "Který způsob víry představujete, starou nebo mladou ženu? Obě nejsou stejné." Velmi se rozzlobil a rozpačitě koktal. Celý týden už o svém mormonství nemluvil.

Tak jako tato ilustrace vidění staré nebo mladé ženy, musíme zkoumat, jak mormonství přijímá historické křesťanství. A protože jej nepřijímá, nemůže samo sebe nazývat křesťanstvím. To je skutečnost, která přes veškerou dobrou vůli mormonů a snahu o dobré vztahy s návštěvníky olympiády v Utahu, nemůže na klasifikaci víry nic změnit.

Chuck Colson: [breakpoint] The Mo-Lympics, 02/15/2002
The Mo-Lympics: Mormonism's Moment
Kenneth L. Woodward, "A Mormon Moment," NEWSWEEK, 10 September 2001.