Elisabeth Elliot - SEX NENÍ HRA (Rada dívkám)

   "Mnozí se mě ptali, zda jsem už ztratila panenství," tvrdilo jedno čtrnáctileté děvče. Jistě jí nikdo dosud nevysvětlil, že panenství neztrácíme, ale ho někomu darujeme...

   Tvoje panenství je dar. Ale darovat je můžeš jen jedenkrát v životě a jen jednomu muži. Nelze to zopakovat ani nahradit. Nikdo ti ho nemůže vrátit. Neměla bys dobře rozmyslet, než je obětuješ? Neměla bys vážně přemýšlet o tom, komu je chceš dát a proč?

   Možná ti pomůže, upozorním-li tě na několik faktů, o kterých jsi s přítelkyněmi nikdy nemluvila, o kterých jste se ve škole neučili, dokonce o nich nezpívají ani rockové hvězdy. Možná ti to pomůže vyhnout se chybám, které se již nedají napravit.

Čtyři důležité údaje:
1    Jedinečnost. Máš jen jediné tělo, které jsi dostala pro tento pozemský život. Proto na ně musíš dávat pozor. Jistě víš, co je nejpotřebnější: zdravá výživa, dostatečný spánek, pravidelné čistění zubů a náležité mytí. Nikdo to nemůže udělat za tebe -je to tvůj úkol.
   Musí ti záležet na tom, abys dávala větší pozor na svoje tělo než na své kolo, magnetofon nebo cokoliv jiného. Tyto věci se totiž dají získat znovu, ale TĚLO ne!

2    Charakteristický orgán. Tvoje tělo má části, které patří výlučně tobě. S nimi jsi se narodila a určují, zda jsi chlapec, nebo děvče. Jistě by ti bylo nepříjemné, kdyby si někdo prohlížel některé části tvého těla. Nedostala si je proto, aby se na ně kdokoliv díval, osahával je, nebo do nich vnikal. Zvlášť s pohlavními orgány ženy je spojené velké tajemství, které možná ušlo tvojí pozornosti.

3    Tajemství. Tento zvláštní orgán, který odlišuje děvčata od chlapců, má jedinečný účel. Mnoho mladých lidí si myslí, že jeho jedinou úlohou je vyvolat požitek. Říkají: "Ó, sex, to je rozkoš. Vyprázdni do dna pohár tohoto požitku!" Mnozí naletí na toto tvrzení a rozhodli se, že to vyzkoušejí. Nakonec se zklamaně zeptali: "To je vše? Já nevím ... podle tebe je to skutečně takový obrovský zážitek?"
   SEX není určitý druh sportu. Sex patří jen do manželského života. Bůh mu při stvoření muže a ženy dal výsostné poslání a cíl: MANŽELSTVÍ a POTOMSTVO. Manželství spojuje dva lidi - muže a ženu - čímž jim dává obdivuhodnou příležitost, aby byli jedním tělem. Je-li tomu opravdu tak, manželé prožívají skutečné štěstí.

4    Čekat se vyplatí!
   Stojí za to čekat, než z vás budou manželé a rodiče.
   Všechno na tomto světě má určený svůj čas. Jaký to bude vznešený, úchvatný zážitek, až jednou vstoupíš do manželství a zjistíš, že jsi dostala partnera, který si zachoval čistotu jedině pro tebe!
   Je to vzácný dar a byla by škoda lehkomyslně se ho vzdát.

Jaké následky má darování panenství?

   Jestliže sex s kýmkoliv, kdekoliv a kdykoliv pokládáš jen za zábavu, přijde čas, že z něho nebudeš mít skutečnou radost. Naopak. Budeš se sama sobě hnusit. A jak se jednou bude cítit tvůj manžel když zjistí, že jsi svoji čistotu nezachovala pro něho - pro muže se kterým chceš prožít celý život?

   Hledáš-li štěstí v posteli mnoha mužů, nikdy ho nenajdeš. Přesvědčíš se, kolik z nich tě oklamalo.

   Možná z toho budeš mít nějaký čas požitek, ale dřív nebo později tě opustí TEN, o kterém jsi věřila, že tě skutečně miluje.

   Nastane čas, že ze sexu nebudeš mít žádný požitek, že tě nenadchnou ani scény ve filmech. Kolik lidí žije v bezmezném zoufalství a s nenávistí vzpomíná na ty kteří je oklamali. Uvědomují si, že pro několik minut "požitku" je okradli o něco, co už nikdy nedostanou zpět.

   Dokonce se může stát, že se nakazíš nevyléčitelnou chorobou.

To, co ti zamlčují:

   Tento svět a jeho způsoby tě nutí uvěřit, že panenství je jakási choroba, ze které se musíš uzdravit, že je to něco, od čeho se máš při první možné příležitosti osvobodit. Zamlčují, že jsi tím promarnila něco, co má nesmírnou cenu. Je to lež! Pravda je v tom, že tvoje panenství je poklad, na který třeba střežit, který si musíš starostlivě chránit a uchránit!

   Mohlo by se stát, že budeš mít dítě, i když je nechceš. Věděla bys, co s ním? Představ si, co by s ním bylo, když se o ně nedokážeš postarat? Nebo bys je zavrhla?

   Možná, že bys volila interrupci. Líbí se ti takové řešení? Uvědom si, jak si tím můžeš uškodit a kolik bolestí bys musela vytrpět. A jak je drahá! Takže je jen jediný jistý způsob jak zabránit početí: nebýt ve styku s muži, nebo-li nemít s nikým tělesné spojení!

   Možná ti namluvili, že si můžeš bez následků "užívat". Zapomněli však dodat, že žádný z doporučených ochranných prostředků není úplně spolehlivý. Je mnoho děvčat, která otěhotněla vzdor tomu, že udělala všechno pro to, aby se to nestalo. Chtěla by ses už starat o své dítě? Dítě se má narodit do rodiny, ve které je otec i matka. Rodina potřebuje byt, kde je její domov.

   I nyní máš sice domov, ve kterém žiješ. Ale ten sis nevybudovala ty. Je výsledkem péče těch, kteří se o tebe starají. Zde jíš, spíš, dostáváš vše, co potřebuješ. Ještě nejsi samostatná. Anebo si ochotná a připravená vzdát se všech výhod? Nemyslíš, že je lepší, když se dítě narodí až potom, až budeš mít reálnou představu o své budoucnosti, ukončenou školu, životního partnera? To jsou důležité věci, na které je třeba se připravit, na které se vyplatí čekat, o kterých je třeba vážně uvažovat.

   Jsi-li moudrá, budeš žádat radu těch, kteří tě mají rádi a poznají následky toho, čemu ty ještě nerozumíš. V prvé řadě musíš mít vypěstovanou zodpovědnost.

   Dříve, než si něco začneš s nějakým chlapcem, je třeba si promyslet otázky o kterých jsme mluvili. Určitě bys nechtěla stát se podřadným zbožím, které se vykládá na pulty v obchodech a je levné, neboť o ně už není zájem. Nedovol, aby taková hodnota, jako je tvoje tělo, bylo znehodnoceno!

   Mnoho mladých si myslí, že jejich pohlavní orgány jsou jen "zprostředkovateli" požitku. Nechci tím říct, že sex nemůže být požitkem - doufám, že mě chápeš... Většina chlapců a děvčat se domnívá, že odmítnou-li sex, jsou nekamarádští. To je však veliký omyl. Jsi-li dost silná říct někomu ne, uděláš tím velkou laskavost i tomu druhému, i když to momentálně tak nepřijímá. Pomůžeš příteli uchránit si tělo pro toho, koho mu určil Pán Bůh. Potom se oba budou moci těšit, že dokázali čekat na to nejkrásnější na této zemi, na rodinu.

   A to je skutečně velká hodnota.

   Víš, že mnohé, čím se člověk zabývá, může být požitkem, když se to bere vážně? Co tím myslím? Tak například fotbal. Pravidla hry se dají přečíst i v křesle, i když to bude nudné. Patříš-li k takovým fanouškům jako já, budeš sledovat zápas jen doma, a i to bude nezajímavé... Ale chceš-li poznat, co je skutečná hra, zeptej se hráčů. Oni se pravidla naučili, poslouchají rady a příklad trenéra a hrají podle pravidel a trenéra. Tehdy je hra skutečným požitkem. O mnoho větším, než si diváci a pozorovatelé dokážou vůbec představit..

Co udělat?

   Sex je mnohem víc jako hra, i když má něco společné s tím, o čem jsme hovořili při fotbale. Sex vymyslel NĚKDO; nebyl to člověk, ani ty, ani já. Věřím, že to byl BŮH. Má-li fotbal svoje pravidla, tak jistě má svoje zásady i sexuální život.

Zavčas se rozhodni, že se nepoddáš všeobecnému smýšlení.

   Musíš mít smělost plavat proti proudu; dát se unášet proudem hříchu je jistě lehčí. Přesto tomu můžeš říci NE. Bůh ti pomůže, když Ho o to popro-síš Nezapomeň "jen zdravé ryby plavou proti proudu"!

Vyhýbej se pokušení!

   Vyhledávej společnost podobně smýšlející mládeže; podle možnosti chodívejte spolu i s druhými, nikdy ne jen ve dvojici. Jestliže si myslíš, že jsi jediná na tomto světě, která má jiné a podle mnohých "zastaralé" názory, začni o tom mluvit s ostatními. Tvoje smělost pomůže i ostatním vyjít z ulity.

Urči si jasné hranice!

   Jestliže kouříš nebo piješ, tyto hranice nebudou jasné. Proto přestaň, nebo nechceš-li se stát jejich otrokem, ani nezačínej! Malá dávka z tebe možná neudělá narkomana anebo alkoholika, ale kolik je už PŘÍLIŠ? Pokušení sexu může stejně tak z tebe udělat otroka. Jak daleko může zajít chlapec, se kterým jsi sama, ve tmě? Co už je příliš daleko? Když jsem byla ve tvých letech, postavila jsem si hranici. Všichni moji známí to pokládali za hloupost, ale mně se to osvědčilo. Nelíbala jsem se, ba nedovolila jsem ani to, abychom se drželi za ruce. Tím jsem se chtěla uchránit před tím, aby mě někdo nepokládal za haléřové zboží. Je pravda, že od toho se ještě neotěhotní, když chlapec drží děvče za ruku nebo je líbá. Je to však první krok. Jaký bude další? Proto je zapotřebí jednoznačně určit odkud pokud. A o tom musíš rozhodnout ty sama! Možná se bojíš toho, že si ostatní budou myslet, že jsi zaostalá. Zapamatuj si, že tomu, komu v životě jde o velké hodnoty, se vždy vysmívají.

Nezapomeň, že ochranu svého panenství nemusíš zajistit na deset let!

   Vždy jen na jeden den! A neobávej se, že si ho musíš udržet navěky. Usiluj se jen v dnešní den a dnešní noc. Když si to budeš přát, Pán Bůh ti určitě přijde na pomoc! I mně po mnohá léta pomáhal různými způsoby.

   Řiď se biblickým zaslíbením: Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být zahanben (Izaiáš 50, 7).

   Ti, kteří poznají a milují Boha, budou se mnou určitě souhlasit, že Boží upozornění jsou dobrá a chtějí tě uchránit od každého zla. On nám nechce pokazit radost, vždyť nás miluje.

   Určitě tě už očkovali proti nějaké nakažlivé chorobě. Není to požitek, vždyť tě musí píchnout jehlou. Ale je to zanedbatelné v porovnání s tím, co by mohla způsobit choroba.

   Možná jsi od této brožurky očekávala něco jiného. Jestli si však vezmeš k srdci moje upozornění, vyhneš se mnohým bolestem a utrpením.

Co dělat, když jsi svoje panenství už někomu dala?

   Není nič horšího, než zatrpkle vyhlásit: "Když jsem už i tak vše pokazila, mohu v tom pokračovat."

   Nyní však už víš, co je dobré. Jestli to chceš dělat, začni. Nikdy není pozdě. Pán Bůh ti sice panenství už nevrátí, ale když ti bude líto svého pokaženého života, tvůj hřích ti odpustí. Pomůže ti a nasměruje tě do nového života.

   Musíš Ho o to poprosit. Pán Bůh nás miluje. Proto Mu nikdo není lhostejný.

   "Bože, buď milostiv mně hříšnému..." (Evangelium podle Lukáše 18, 13.)

   Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. (Žalm 119, 9)

   Budete dbát na moje nařízení a na moje řády. Člověk, který podle nich bude jednat, bude z nich žít. Já jsem Hospodin. (3 M 18, 5)

   Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. (3 M 19, 2)

   Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou (1 Te 4,3-4)

   Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha. (1 Te 4, 7-8)

   Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 6, 22-23)

   Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. (1 J 2, 1b-2)

   Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. (1 Tim 2, 5b-6a)

   Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. (1 Jan 1, 7-9)

   Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. (Jan 10, 10b)

   Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého. Uval na Hospodina cestu svou, a slož v něm naději, onť zajisté [všecko] spraví. (Ž 37, 4-5)Elisabeth Elliot
SEX NENÍ HRA - rada dívkám
Původní název: SEX is a lot more than FUN
Překlad z maďarštiny E. Henžeľová
Jazyková úprava: V. Antalíková
Vydala: MS EJK, 841 04 Bratislava, Púpavová 4  
ISBN 80-967260-4-8